Datatilsynet undersøker om det er lovlig å bruke Google i skolen

– Denne debatten har gått under radaren, sier direktør Bjørn Erik Thon.

MÅ SLETTES: – Personopplysninger i dag har et livsløp. For skoleelever er det svært viktig at dette livsløpet tar slutt, og at opplysningene slettes, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

(Bergens Tidende): Googlifiseringen av norsk skole har skutt fart.

I flere av landets største kommuner disponerer nå alle elever hver sin Chromebook.

I Bergen har så langt 14.000 skolebarn dette Google-verktøyet.

Googles rolle

Skylagring, apper, operativsystem og e-post er som oftest en del av avtalen med teknologigiganten. Dette tilrettelegger for at selskapet kan samle en rekke opplysninger om norske skolebarn.

Men bruker og lagrer Google denne informasjonen?

Det er ett av spørsmålene Datatilsynet nå undersøker. Svaret de kommer frem til kan bli avgjørende for norsk skole.

– Google er et av verdens mest verdifulle selskaper. Forretningsideen deres er å samle inn data om brukerne. Da er det klart at vi i langt større grad burde ha diskutert hvilken rolle dette selskapet skal ha i norsk skole, sier Bjørn Erik Thon, som er direktør i Datatilsynet, til Bergens Tidende.

Les også

Datatilsynet: Kirken må innhente tillatelse fra kirkegjengere for å strømme gudstjenester

POPULÆRE: Google-produktet Chromebook med tilhørende skylagring og operativsystem har på få år blitt svært populært i skolen.

Foreldre kan ikke reservere seg

I tillegg til muligheten for bruk av persondata, trekker Thon frem flere sider ved bruken av Google i skolen som kan være problematiske.

  • Avtalen gir små barn et kundeforhold til et stort kommersielt selskap fra svært ung alder.
  • Foreldre som ikke ønsker at barna deres tar i bruk verktøyet, har ingen mulighet til å reservere seg.
  • Usikkerhet om hva som skjer med profilene til barna når de går ut av grunnskolen.

– Det kan hende at både Google og Apple kan brukes helt riktig i skolen, og at dette ikke er noe problem. Men det er viktig at vi gjør undersøkelser og har en grundig diskusjon rundt disse spørsmålene, sier Thon.

Har fått klager

Årsaken til at Datatilsynet nå jobber med Google i skolen er at det er kommet inn klager fra to ulike foreldre som stiller spørsmål ved bruken.

– Debatten har gått under radaren. Politikerne har ikke vært opptatt av dette. Pressen har ikke tatt tak i det, og vi har frem til nå ikke fått noen klager, sier direktøren.

Han sier at bruken av Google i skolen kan være i strid med personvernforordningen GDPR.

Les også

Datatilsynet: Barns personvern blir brutt i stadig flere saker

– Googles vilkår er fryktelig vanskelige å forstå

Det er i dag den enkelte kommune som har ansvar for å vurdere risikoen knyttet til bruken av nye digitale verktøy i skolen.

Kommunene skal blant annet gjennomføre en egen vurdering av personvernkonsekvensene. Vurderingen skal sikre at personvernet til de registrerte i løsningen blir ivaretatt.

Bjørn Erik Thon mener at det er urealistisk at alle norske kommuner skal klare å gjøre dette arbeidet på egen hånd.

– Vilkårene til Google er fryktelig vanskelige å forstå. Den som skal vurdere disse formuleringene må skjønne konsekvensene for den enkelte elev i skolen, sier direktøren.

– Bør vurderes nasjonalt

Han mener dette arbeidet krever så høy kompetanse at ansvaret ikke bør ligge på den enkelte kommune, men på et overordnet nasjonalt nivå.

Kunnskapsminister Trine Skei Grande sa forrige uke til BT at hun vurderer en slik ordning.

I de to klagene som handler om bruk av Google i skolen undersøker Datatilsynet de vurderingene kommunene har gjort i forkant av at de tok verktøyet i bruk.

Også det irske datatilsynet undersøker Google.

Bakgrunnen er at åtte europeiske forbrukerorganisasjoner har gått sammen om en rapport som viser hvordan selskapet sporet brukerne døgnet rundt uten lovlig samtykke.

– All grunn til å stille spørsmål

Bjørn Erik Thon skriver i et innlegg at Datatilsynet ikke vet hva som skjer med elevenes profiler på Google når de går ut av skolen.

– Personopplysninger i dag har et livsløp. For skoleelever er det svært viktig at dette livsløpet tar slutt, og at opplysningene slettes. Ut fra det vi vet om forretningsideen til Google, er det all grunn til å stille spørsmål ved hvordan dette gjøres, sier direktøren.

Han understreker at verken Google eller andre tilsvarende selskaper har gjort noe galt. Dersom personvernet til elevene ikke blir ivaretatt, er det kommunen som har ansvaret.

– Nå bruker vi tid på å behandle disse sakene grundig. Det vi kommer frem til vil ha veldig store konsekvenser for mange kommuner, sier Thon.

Sterk motstand mot datahøsting

Ifølge en undersøkelse som Datatilsynet har gjennomført, er det lav aksept for at store selskaper samler inn og bruker elevenes opplysninger til egne formål.

– Vi ser at det er sterk motstand. Mange bruker disse selskapene selv, men de ønsker kanskje ikke at de skal drive med det som betyr mest for oss. Som for eksempel helse, skole og penger, sier Thon.

Bergen vil følge Datatilsynet

Kommunaldirektør Trine Samuelsberg sier at Bergen kommune vil følge anbefalingene fra Datatilsynet når saken om Google i skolen er ferdig behandlet.

– Vi er spente på resultatet. Bergen kommune vil følge de råd og krav som Datatilsynet stiller, sier Samuelsberg.

Samtidig understreker hun at hun stoler på at avtalen med Google blir fulgt.

– Vi opplever at vi har kompetanse til å vurdere slike avtaler. Men det er ingen tvil om at vi har mye å gå på i forhold til det å stå sterkere i en forhandlingssituasjon. Derfor er jeg veldig positiv til forslaget om å legge nasjonale føringer på dette feltet, sier Samuelsberg.

Unngår private e-post adresser

For Bergen kommune har det vært viktig å hindre at lærere og elever bruker private e-postadresser i forbindelse med skolearbeid. Dette fordi Google har en annen type avtale med private brukere enn med skolebrukere.

– Vi kjenner forretningsmodellen til Google og vet at selskapet samler mye informasjon om private brukere. Avtalen vi har inngått er tryggere og bedre rigget for å ivareta elevenes personvern, sier kommunaldirektøren.

Samuelsberg sier at Google er en av flere leverandører av digitale verktøy til skolene i Bergen. Også Microsoft og Apple er tilgjengelige flere steder.

– Dette gjør vi blant annet for å forebygge at elevene blir veldig lojale kunder av et bestemt selskap, sier hun.

Les også

Barn fortjener bedre personvern i skolen | Bjørn Erik Thon

– Prioriterer datasikkerhet

Gráinne Rietveld er ansvarlig for Google Education produkter i Nord-Europa.

I en e-post skriver hun at Google gjerne svarer på Datatilsynets spørsmål.

Rietveld understreker at selskapet prioriterer datasikkerhet og personvern høyt når de utvikler nye produkter.

Hun sier verktøyene som brukes i skolene er utviklet i tråd med GDPR.

– Google bruker ikke kundedata eller informasjon knyttet til en G Suite-konto for å målrette annonser. Kundedataene brukes bare til å tilby tjenester eller gi support for disse tjenestene. De brukes ikke til noe annet kommersielt formål, skriver Rietveld.

– Persondata blir slettet

En G Suite for Education-konto er en Google-konto som er opprettet og administrert av skolen.

Ifølge Google er det mulig for elevene å hente ut personlige data når de er ferdige med skolegangen sin.

– Siden Google ikke vet når en elev forlater skolen, er det skoleadministratoren sitt ansvar å be om sletting av elevenes data. Foreldrene til brukerne i grunnskolen kan også be om tilgang til eller sletting av disse dataene, skriver Rietveld i e-posten.