Klart for ny rettsmaraton mot Jensen og Cappelen

Etter to maratonrunder i retten i saken mot ekspolitimann Eirik Jensen og hasjbaron Gjermund Cappelen gjør de to erkefiendene seg klare til ny dyst.

For tredje gang skal ekspolitimannen Eirik Jensen kjempe for å bli trodd i retten. Onsdag starter en ny runde i ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Onsdag starter den andre runden av ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Begge kjemper for å bli trodd.

I Oslo tingrett i 2017 ble Eirik Jensen funnet skyldig i både medvirkning til smugling av nesten 14 tonn hasj og korrupsjon. I lagmannsretten i januar i år ble han frikjent av juryen for hasjsmuglingen, men funnet skyldig i korrupsjon. Fagdommerne satte imidlertid kjennelsen til side.

Dommerne valgte å feste lit til Cappelens forklaring om at Jensen var en viktig brikke i hans smuglernettverk og holdt en beskyttende politihånd over virksomheten. For dette fikk Jensen 500 kroner per kilo hasj som ble smuglet inn til Norge, hevder Cappelen.

Jensen hevder på sin side sin uskyld. Hans forklaring er at Cappelen var en av hans viktigste politiinformanter.

I to rettsrunder har fagdommerne festet mest lit til hasjbaron Gjermund Cappelens forklaring om at Eirik Jensen var en viktig brikke i hans smuglernettverk.

Ny sak, gammel lest

Som sist går saken i sal 250 i Oslo tinghus. Den nye runden vil bli nokså lik de foregående, ifølge både Spesialenheten for politisaker og Jensens forsvarer John Christian Elden.

– I utgangspunktet ser saken ganske lik ut som sist. Det er bevissituasjonen som er avgjørende, sier assisterende sjef for Spesialenheten Guro Glærum Kleppe til NTB.

Det betyr en ny møysommelig gjennomgang av over 1.300 tekstmeldinger og tusenvis av dokumenter, samt nitid granskning av blant annet hvem som egentlig betalte for oppussingen av et bad på Aarhus gård, som Jensen kjøpte i 2005.

– Jensen vil konsentrere seg om de sentrale punktene i bevisførselen, og som forsvarere vil vi følge den samme oppskriften, sier Elden. Som tidligere vil han innstille på full frifinnelse for ekspolitimannen.

I en melding til Dagbladet skriver Eirik Jensen at de har gått gjennom de samme tingene i SMS-korrespondansen mellom han og Cappelen.

– Vi har også funnet ting som ikke er oppdaget, opplyser Jensen.

Avisa har bedt medforsvarer Arild Holden utdype de nye momentene, men det ønsker han ikke.

Fem av sju

Den nye ankesaken går som en såkalt meddomsrett med to fagdommere og fem legfolk som meddommere.

For å få fellende dom, må minst fem av de sju dommerne – fire lekdommerne og en fagdommer – svare ja på skyldspørsmålet.

Det betyr at selv med et flertall på fire mot tre for domfellelse, vil Jensen gå fri.

– Hvis Jensen har noen mulighet, ligger den hos meddommerne, sier rettskommentator Inge D. Hanssen, som fulgte begge de to foregående rettssakene.

– Men det er umulig å si hvor stor sjansen for dette er, påpeker han.

Brøt taushet

Han mener Jensen gjør lurt i å holde fast på sin gamle forklaring.

– Om han nå kommer med en ny forklaring, så blir det jo et spørsmål om hvor troverdig denne er, mener Hanssen.

Selv brøt Jensen nylig sin selvpålagte taushet og sendte en melding til sin støttegruppe på Facebook.

– Vi har ikke kastet inn håndkleet og er klare for en skikkelig fight, skrev Jensen.

Krever mer i strafferabatt

Gjermund Cappelen har ikke anket skyldspørsmålet, kun straffutmålingen. Bærumsmannen er funnet skyldig i å ha smuglet inn nesten 17 tonn hasj til Norge.

I tingretten fikk han seks års strafferabatt, noe som reduserte straffen fra 21 til 15 års fengsel, men krever langt mer for sin forklaring om Eirik Jensens rolle i saken. Dersom han får medhold, kan det bety at han snart har sonet ferdig straffen. Cappelen ble pågrepet rett før jul i 2013 og har sittet fengslet siden.

Aktoratet vil føre saken med samme team som sist. Foruten Kleppe består det av sjef for Spesialenheten Jan Egil Presthus og førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim. Sistnevnte har ansvaret for å føre saken mot Cappelen.

Rettssaken skal etter planen vare til mars neste år.