Riksadvokaten handlingslammet i en uke i Nav-saken

Riksadvokaten er ansvarlig for å få gjenopptatt de uriktige dommene i Nav-skandalen. Men den siste uken har etaten vært handlingslammet på grunn av inhabilitet.

Den nye riksadvokaten Jørn Sigurd Mauruds inhabilitet har ført til at hele Riksadvokatembetet er inhabilt.
Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) har lovet å utnevne en såkalt setteriksadvokat, som kan håndtere Nav-saken i stedet for riksadvokat Jørn Sigurd Maurud, men dette har drøyd.

– Som kjent er riksadvokaten, og dermed også hele Riksadvokatembetet, inhabile i Nav-saken, og vi kan derfor ikke uttale oss om den, skriver kommunikasjonsrådgiver Mie Skarpaas i Riksadvokatembetet i en epost til NTB.

Hun bekrefter at hele Riksadvokatembetet som sådan er inhabilt, så lenge riksadvokaten er det, og forblir det også etter at setteriksadvokat er på plass.

Avgjøres i statsråd

Skarpaas fremholder at det er Justisdepartementet som står for prosessen med setteriksadvokat, og at spørsmål derfor bør rettes dit.

– En setteriksadvokat blir oppnevnt av Kongen i statsråd. Departementet kan ikke foregripe det. Dette forsinker ikke arbeidet med disse sakene, sier kommunikasjonsrådgiver Linda Hafstad i departementet til NTB.

Neste statsråd holdes fredag.

Maurud inhabil

Forrige torsdag takket Tor-Aksel Busch for seg etter 22 år som Norges riksadvokat. Neste dag begynte Jørn Sigurd Maurud i jobben, og noe av det første han gjorde var å erklære seg som inhabil i Nav-saken. Årsaken er at han er samboer med tidligere arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Siden offentligheten ble kjent med skandalen forrige mandag, kunne Riksadvokatembetet jobbe med saken fram til torsdag, som var Buschs siste arbeidsdag.

En av oppgavene som venter den nye setteriksadvokaten, er blant annet å gå gjennom opp mot 40 nye dommer tingrettene har funnet, for å vurdere om det også her er snakk om uriktige domfellelser.

Opp mot 90 saker

Trygdeskandalen er ikke bare en skandale for regjeringen og Nav, men også for påtalemakten.

Fra før av har Riksadvokaten opplyst at minst 48 personer er uskyldig dømt for trygdesvindel, 36 av dem til fengselsstraffer. Men dette var altså før Busch gikk av.

Torsdag kom det fram at Bergen tingrett har funnet åtte nye dommer mot Nav-klienter som kan være avsagt uten å være i samsvar med norsk lov. Disse er nå oversendt Domstolsadministrasjonen for videre oppfølging av avklaring.

Totalt kan det være snakk om opp mot 90 saker der folk urettmessig har blitt dømt for å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land. I flere av sakene har folk fått ubetinget fengselsstraff.