Norge

20 fortsatt innlagt på Oslo universitetssykehus

12 pasienter er fortsatt under intensivbehandling.

Overlege Pål Aksel Næss ved avdeling for traumatologi, leder Tina Gaarder ved samme avdeling, og overlege Johan Pillgram-Larsen ved hjertekirurgisk avdeling kan ikke si noe om tilstanden til pasientene som fortsatt er innlagt på Oslo Universitetssykehus Ullevål etter terrorangrepene 22. juli.

  • Stine Barstad
Les også

- Skal være mer sammen med venner og familie

Her kan du lese alt om terrorangrepene.

— Vi har fortsatt 20 pasienter som er inneliggende på sykehuset, men vi tror to av disse skrives ut i dag. Det er fortsatt 12 personer på intensivavdelingen, opplyser leder for avdelingen for traumatologi, Tina Gaarder, på en pressekonferanse på Oslo universitetssykehus Ullevål onsdag formiddag.

Sykehuset opplyser at flere av pasientene trolig kan bli skrevet ut i løpet av de nærmeste ukene, og at to av intensivpasientene kan bli flyttet til andre avdelinger i løpet av dagen.

I alt mistet 77 personer livet i terrorangrepene, 69 av dem på Utøya, 8 i Regjeringskvartalet.

Tause om alder og status

**Legeteamet opplyser at det er feil, slik

Les også

Alle utenfor livsfare

sist uke, at alle pasientene er utenfor livsfare. Flere av pasientene vil gjennomgå nye operasjoner de nærmeste dagene.**

— Vi kan ikke si noe om noen er i livsfare eller ikke. Situasjonen til pasienten er pasientens og de pårørendes eiendom, sier Gaarder.

Legene var svært restriktive med å gå ut med opplysninger om alder og kjønn på pasientene. De ville for eksempel ikke si om noen av pasientene er barn.

— Men vi har mange unge pasienter - flere av dem er under 20 år, sa Gaarder.

Kjente skader

Pasientene har hovedsakelig eksplosjonsskader og skuddskader. Flere av pasientene fra Utøya er skutt på flere steder. Mange har store vevsødeleggelser, som vil kreve flere kirurgiske inngrep. Legene kan ikke si hvor mange operasjoner de har utført på de skadede fra 22. juli.

- Vi har gjennomført mange operasjoner. Det er tildels alvorlige skader som krever flere operative inngrep, sier overlege Pål Aksel Næss ved avdeling for traumatologi til Aftenposten.no.

— Alle skadene har vi sett før. Det spesielle med dette er det store antallet, ikke typen skader, supplerer overlege Johan Pillgran-Larsen ved hjertekirurgisk avdeling.

— Dette er den største enkelthendelsen vi har hatt på traumefronten hos oss. Vi har behandlet et stort antall skadede, legger han til.

Varige mén

Legeteamet opplyste at flere av pasientene vil komme til å måtte gå gjennom langvarige rehabiliteringsprogrammer. Flere av pasientene vil få varige mén.

Sykehuset har totalt hatt 32 personer innlagt etter terrorangrepene - 11 personer etter eksplosjonen i Oslo sentrum og 21 personer etter skytingen på Utøya.

En av de skadede døde på sykehuset, syv er utskrevet, og to er overflyttet andre sykehus.

Startet evaluering

Overlege Pål Aksel Næss ved avdeling for traumatologi sier sykehuset vil foreta en evaluering av innsatsen etter terrorangrepene.

— Vi har begynt forberedelsene til å gjøre en evaluering av vår innsats i denne situasjonen, selv om pasientbehandling fortsatt har høyeste prioritet, sier han.

Næss sier mange av de ansatte har lagt ned en formidabel innsats i dagene etter 22. juli.

— Folk var glade for å være på jobb, og for å kunne yte en innsats i en vanskelig situasjon. Jeg har tidligere brukt ordet priviligert. I stedet for å være lamslått av situasjonen, har de kunnet bidra med det man har trent på. Det er en følelse som er gjennomgående for mange faggrupper. Vi har sett en enorm innsats fra alle personalgrupper for at behandlingen skal bli så optimal som mulig, sier han.

Ros til redningspersonell

Overlegen skryter også av jobben redningspersonell ute på skadestedene ved Regjeringskvartalet og Utøya gjorde denne ettermiddagen og kvelden.

Selv sto han på akuttmottaket som sorterende kirurg hele kvelden 22. juli, og tok i mot pasienter, vurderte i hvilken grad de var skadet og hvor mye det hastet med å få behandlet dem, før de ble ført inn til sine behandlingsteam.

— Den prehospitale behandlingen var god. Og jeg tror at de som jobbet ute på skadestedene har vært utsatt for tøffere psykiske påkjenninger enn oss. De har sett og hørt ting som må være mye vanskeligere. Vi er på vårt faste arbeidssted og gjør det vi er trent for å gjøre, forskjellen var at vi nå behandlet vi flere pasienter på en gang enn vi er vant til, sier Næss til Aftenposten.no.