Varsler nye slag om nedleggelser i Forsvaret

Det rustes til kamp om nedleggelser, forsvarskutt og kostbare innkjøp på Stortinget etter sommeren.

Venstre-leder Trine Skei Grande.

Venstre-leder Trine Skei Grande lar seg ikke avvæpne av regjeringens høyteknologiske fremtidsforsvar. Hun varsler omkamp om kuttene i baser og avdelinger.

– Det er for mye prioritet på tall, fly og annet materiell – og for lite fokus på folk inn i Forsvaret, sier hun.

– Svekker HV og Sjøforsvaret, Hæren på vent

Venstre mener Regjeringen legger seg på et riktig nivå i å ruste opp forsvarsbevilgningene i årene fremover, men er «uenige i innretningene».

– I realiteten bygger vi ned Heimevernet og Sjøforsvaret, og Hæren settes på vent. Det er Hæren som trenger oss. Og her må det forhandles, for Regjeringen har ikke flertall, sier Skei Grande.

– Men har ikke det norske forsvaret behov for å endres og effektiviseres?

– Vi må gjerne effektivisere og omstrukturere Forsvaret. Men nå rigger man et forsvar ut fra hva Nato ønsker seg, og ikke ut fra det Norge trenger for å forsvare seg. Det synes jeg er skummelt, sier Venstre-lederen til Aftenposten.

Sterke reaksjoner i nord

Det har allerede kommet sterke reaksjoner fra distriktene på enkelte av de foreslåtte nedleggelsene. Fylkesrådsleder
Cecilie Myrseth (Ap) i Troms mener regjeringen ofrer tilstedeværelse i nord til fordel for distriktspolitikk på Rygge.

– Dette er en svart dag for forsvarsfylket Troms der tunge forsvarsstrukturer enten legges ned eller flyttes sørover. Regjeringen fjerner alt som er i Harstad, og flytter hovedbasen for hærens helikoptre fra Bardufoss til Rygge. Det gjør at vi er bekymret for framtida til hæren, sier fylkesrådslederen til NTB.

– Færre fly, mer hær

Venstre har, siden jagerflyavtalen ble landet, tatt til orde for å redusere antallet kampfly. Trine Skei Grande mener innsparingsplanene gjør det åpenbart at antallet F-35-fly må reduseres fra dagens plan om 52.

– Dette materiellkjøpet tar opp mye av handlingsrommet til Forsvaret. Vi har et forandret trusselbilde, men et bedre forsvar er ikke bare materiell og jagerfly. Særlig har Hæren lidd lenge, sier hun.

Det er også SV enig i. Bård Vegar Solhjell mener Luftforsvaret fortsatt ville vært slagkraftig med ti færre kampfly. Det ville frigjort midler til Hæren og Sjøforsvaret.

– Jeg frykter at vi nå påtar oss veldig store kostnader, samtidig som vi skyver på hva vi skal gjøre med hær og heimevern. Det gjør det vanskelig å satse der senere. I virkeligheten er dette en utsettelse av svekkelsen som vil komme i Hæren, sier han til Aftenposten.

Leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Anniken Huitfeldt sammen med forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

– Innfrir ikke

– Mitt inntrykk er at regjeringen ikke innfrir de løftene de
ga i opposisjon om et styrket landforsvar. Dette er først og fremst et forsvar rettet mot NATO, ikke til forsvar av Norges territorier, sier Senterpartiets Liv Signe Navarsete til Aftenposten.

Hun kaller det «feigt» at Regjeringen vil skyve på investeringer i Hæren i påvente av en ny utredning.

Lederen i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt (Ap), var ikke fornøyd med langtidsplanene som statsministeren og forsvarsministeren presenterte i dag.

Hun mener regjeringen skyver de store forsvarsløftene for langt fram i tid.

– Vi har en ny sikkerhetspolitisk situasjon som krever økte forsvarsbevilgninger. Arbeiderpartiet er åpen for et forsvarspolitisk forlik. Men det bekymrer oss at regjeringen har høye ambisjoner, men skyver utgiftene frem i tid. De har levert forsvarsbudsjetter som ligger under gjeldende langtidsplan, sier Huitfeldt.

Skjebnen til Norges ulike forsvarsanlegg:

– Vil se nærmere på nedleggingsplanene

– Planen er for lite forpliktende på kort sikt. Tunge investeringer og ubehagelige beslutninger skyves fram i tid. Vi vil ha pengene på bordet nå, sier Aps komitéleder.

– Men i denne planen har regjeringen tatt flere store avgjørelser, ikke minst nedlegging av 11 baser de neste årene?

– Vi må se nærmere på det økonomiske grunnlaget for disse nedleggelsene. Det er ikke sikkert at dette blir den fremtidige forsvarsstrukturen. Dessverre er denne langtidsplanen veldig forsinket. Man har brukt tre år på å utrede den. Nå håper jeg vi kan få på plass vedtak i Stortinget før statsbudsjettet for 2017 vedtas, sier Huitfeldt.