Imamer oppfordrer til kvinneopprør for muslimske skilsmisser

Muslimske kvinner må sikre seg rett til skilsmisse når de inngår muslimske ekteskap. Oppfordringen kommer fra imamer og islameksperter.

Imamene Sheik Mahmoud Jalloul i Tauheed-moskeen (t.v.) og Faruk Terzic i Oslo-avdelingen av Det Islamske Fellesskap Bosnia-Herzegovina mener kvinner må ta grep.

– Muslimske kvinner må sikre seg rett til skilsmisse i ekteskapskontrakten. Det er en måte å få til endring på, sier Ziba Mir-Hosseini, fremtredende islamekspert som er tilknyttet University of London.

Hun er en av flere forskere og imamer som nå i Aftenposten oppfordrer muslimske kvinner til å våkne – kreve sin rett.

Som Aftenposten skrev lørdag, er det vanskelig for muslimske kvinner som «Aisha» å bryte ut av religiøse ekteskap. En god del muslimer er nemlig bare gift etter de islamske shariareglene, uten at ekteskapet blir registrert hos norske myndigheter.

Ifølge shariareglene må kvinner ha mannens aksept for å bli skilt. Også når ekteskap er registrert hos norske myndigheter, ansees det i visse kretser ikke som tilstrekkelig å bli skilt etter norske lover, det må en islamsk skilsmisse til.

Les også

"Talaq, talaq, talaq". Med tre små ord kan menn skille seg, ifølge islamske lover. For kvinner er det mye vanskeligere.

Linda Noor, leder i Minotenk, er kjent med at en del kvinner sliter med å bryte ut av muslimske ekteskap.

– Det jeg tror er veldig viktig, er at kvinnene sikrer seg med en ekteskapskontrakt som sikrer retten til skilsmisse, sier Noor.

Kvinner i bresjen

Hun får støtte av religionsviter og islamekspert Kari Vogt. Vogt konstaterer at det klassiske islamske ekteskapssystemet favoriserer menn. Men Vogt peker på mulighetene som kvinner har i islam.

– Det er klart at flere kvinner burde sikre seg retten til skilsmisse i ekteskapskontrakten. Der har kvinner mulighet til å endre sin situasjon, sier Vogt.

– Nå går mange muslimske kvinner selv i bresjen for lik rett til skilsmisse. De oppfordrer dessuten ofte medsøstre til å bruke ekteskapskontrakten til å sikre seg rett til både utdanning, senere yrkesliv og skilsmisse, sier Vogt.

Klar melding til kvinnene fra imam Faruk Terzic i Oslo-avdelingen av Det Islamske Fellesskap Bosnia-Herzegovina.

Utfordrer kvinner til å ta grep om sin egen situasjon

Også imamene Faruk Terzic (sunni), i Oslo-avdelingen av Det Islamske Fellesskap Bosnia-Herzegovina, og Sheik Mahmoud Jalloul (sjia) i Tauheed-moskeen utfordrer kvinner til å ta grep om egen situasjon.

– Jeg anbefaler kvinner å sikre seg retten til skilsmisse i ekteskapskontrakten, så er de på den sikre siden, sier Terzic.

Han sier at bevissthet om innholdet i ekteskapskontrakten og registrering av ekteskapet bidrar til å sikre kvinners rettigheter ved en skilsmisse.

Alt for få kvinner ser sine rettigheter i islam, sier Sheik Mahmoud Jalloul i Tauheed-moskeen.

Oppfordrer til kvinneopprør

Kollegaen i den sjia-muslimske Tauheed-moskeen, imam Jalloul, mener kvinner har en jobb å gjøre.

– For det første må kvinnene undersøke og forstå sine rettigheter når de inngår et ekteskap. Det gjør de fleste dessverre ikke. Hvis de hadde gjort det, ville de spart seg for mye, tid og krefter. De ville sett at i islam kan kvinnene sette vilkår ved inngåelse av ekteskapet, sier han.

Ifølge imam Jalloul har kvinnen det siste ordet ved inngåelse av ekteskap fordi hun til syvende og sist skal si ja eller nei til giftermål. Mannen har det siste ordet ved skilsmisse. Men han viser til at kvinnen ved inngåelse av ekteskapet kan få fullmakt fra mannen for at hun kan skille seg.

– Mitt klare råd til alle kvinner er at de må gjøre opprør for sine rettigheter. Altfor få kvinner ser etter rettighetene sine i islam. Rettigheter får man ikke, de må tas. Hvis ikke kvinner er bevisste på å kreve sin rett, vil de fortsatt ha problemer.

Samtidig sier imamen at ingen menn skal motarbeide, eller nekte, kvinner å bruke rettigheter som gud har gitt dem.