Sykehuset satte et befruktet egg inn i feil kvinne. Først mange år etterpå fikk det voksne barnet vite om forbyttingen.

For over 20 år siden ble et befruktet egg satt inn i feil kvinne på Regionsykehuset i Trondheim. Det ble oppdaget for fire år siden. Da var barnet blitt voksent.

Egg befruktes i en dyrkingsskål. På Regionsykehuset i Trondheim ble et befruktet egg satt inn i feil kvinne på slutten av 90-tallet.

På slutten av 1990-tallet blir et barn unnfanget ved hjelp av assistert befruktning på Regionsykehuset i Trondheim. Sykehuset er ledende innen metoden i Norge. 200 «prøverørsbarn» i året blir født her på denne tiden.

Et par tiår senere kommer en foruroligende melding til legene. En ung voksen person kontakter dem.

Trolig har det skjedd en forbytting da hen som få dager gammelt embryo skulle settes inn i morens livmor.

EmbryoetEmbryoetEmbryo er en betegnelse på et foster i tidlig stadium av svangerskapet. ble satt inn i en annen kvinne.

Les hele saken med abonnement