Ekspertutvalg bekrefter: Anbefaler generell bevæpning av politiet

Politifolk i utvalget sikret flertall for anbefalingen. Rapporten ble lagt frem for justisministeren mandag ettermiddag.

Statsråd Emilie Enger Mehl og utvalgsleder professor Pål Arild Lagestad under et intervju med Aftenposten i februar da utvalget ble satt ned.

Skal politiet bære våpen? Det er noe av det et bredt sammensatt ekspertutvalg på åtte personer har sett på siden februar i år.

«Endringer i trusselbildet og tilgang til nye maktmidler, som elektrosjokkvåpen, er en utvikling som påvirker spørsmålet om politiets bruk av maktmidler.»

Slik lød bakgrunnen for rapporten, som ble bestilt av justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Nå har utvalget konkludert. Mandag klokken 14 ble rapporten overlevert justisministeren.

Der kommer det frem at flertallet i utvalget anbefaler en generell bevæpning. Et mindretall ville videreføre dagens modell.

Politiet er i dag bevæpnet på grunn av masseskytingen i Oslo i sommer.

Nyheten ble først omtalt av NRK.

I dag operer politiet med en ordning som kalles for fremskutt lagring. Det betyr at politiet ikke bærer pistol i beltet, men har våpen låst ned i bilen og kan låse det opp hvis det kreves.

Politiet er i dag likevel midlertidig bevæpnet. Det har de vært siden masseskytingen utenfor London Pub i Oslo 25. juni. Årsaken er at man har vurdert trusselbildet som alvorlig.

Selv om politiet i Norge som hovedregel ikke bærer våpen til daglig, har det tidligere vært mange og til dels lange perioder der politiet har vært bevæpnet på grunn av trusselvurderinger og hendelser.

I oktober viste en oversikt fra Politiforum at norsk politi har vært bevæpnet 28 prosent av tiden fra 2014 og frem til da.

Politifolkene sikret flertall

Fem av medlemmene, Pål Lagestad, Heidi Kløkstad, Kjetil Lussand, Merete Løkkebakken og Jahn Erik Solheim, konkluderte med at de anbefaler generell bevæpning. Fire av de fem jobber i politiet i dag.

Mindretallet, som bestående av Marius Dietrichson, Brede Aasen og Åse Langballe, ønsker ikke en generell bevæpning.

Det var med andre ord ansatte i politiet som sikret flertall for anbefalingen om generell bevæpning.

«Etter flertallets vurdering er ikke dagens modell tilstrekkelig til å møte trusselbildet slik dette er beskrevet i kunnskapsgrunnlaget.» skriver utvalget.

Videre skriver de at politiet i dagens trusselbildet er avhengig av å kunne reagere svært raskt:

«Dagens modell med fremskutt lagring i bil medfører en for stor forsinkelse i situasjoner hvor politiet har behov for å bruke skytevåpen.»

De mener dagens løsning med fremskutt lagring av skytevåpen i bil kan sørge for at terrorangrep og andre hendelser ikke blir avverget, eller stanset tidsnok. Det kan gjøre at menneskeliv går tapt, mener flertallet.

Mener dagens modell er vellykket

Mindretallet mener på sin side at dagens modell gir fleksibilitet til å tilpasse seg det rådende trusselbildet og at den er et velfungerende kompromiss mellom:

  1. Ønsket om et mest mulig sivilt politi som speiler samfunnets overordnede idealer om at staten skal bruke minst mulig makt mot befolkningen
  2. Det til enhver tids rådende trusselbildet.

«Politiet fremstår under dagens modell som ubevæpnet, uten våpen på hoften. Dersom det oppstår situasjoner som krever bevæpning, er tjenestevåpenet imidlertid alltid tilgjengelig i patruljebilen.» skriver mindretallet.

De argumenterer videre for at dersom trusselbildet endrer seg, vil politiet i perioder likevel kunne være bevæpnet midlertidig. Samtidig vil politiet ved enkelte sårbare objekter og i enkelte områder kunne være permanent bevæpnet.

Fem år siden bevæpnings-nei

Debatten om bevæpning av politiet er ikke ny. Det er bare fem år siden det såkalte bevæpningsutvalget anbefalte at politiet fortsatt ikke bør bære våpen på fast basis.

I stedet fortsatte man med det som kalles fremskutt lagring. Det betyr at politiet ikke bærer pistol i beltet, men har våpen låst ned i bilen og kan låse det opp hvis det kreves.

Maktmiddelutvalget skal bygge videre på rapporten fra 2017. Men siden 2017 er det skjedd endringer som gjorde det nødvendig med en ny og bred gjennomgang, ifølge regjeringen. Disse endringene er blitt trukket frem:

  • Etter en testperiode ble det besluttet at politiet skal få elektrosjokkvåpen.
  • Det er innført fast bevæpning ved Oslo og Bergen lufthavner, såkalt punktbevæpning.
  • I Oslo sentrum har politipatruljer vært bevæpnet over lengre perioder, gjennom såkalt områdebevæpning.
  • I flere perioder, noen av dem lange, har politiet vært midlertidig bevæpnet i hele Norge.

Politiets erfaringer med dette og hvordan samfunnet har reagert på det, er blant temaene utvalget har sett nærmere på.

– Det er en tilbakevendende debatt i samfunnet om hvilke maktmidler politiet har tilgang på og hvordan det brukes. Jeg ser behovet for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget på det området, sa Mehl til Aftenposten i februar.