Nakstad: Ingen tegn til færre innleggelser

Pågangen av pasienter i helsetjenesten var stabilt høy gjennom hele romjulen, uten tegn til nedgang. De aller fleste innleggelsene var akuttinnleggelser.

Det er ingen tegn på at det blir færre innleggelser, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Helsedirektoratet har foreløpig ikke fått oppdaterte smittetall fra dagene etter juleferien. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad kommenterer imidlertid i en e-post til NTB at det hverken har vært færre pasienter i helsetjenesten eller nedgang i antall innlagte.

Han sier det er vanskelig å forutsi når vinterens smittetopp for korona og influensa vil komme.

– Når det gjelder covid-19 har antallet inneliggende pasienter vært ganske uendret de siste to-tre ukene. I går lå det eksempelvis 368 pasienter på sykehus med covid-19-diagnose. Antallet influensapasienter har derimot steget brattere de siste ukene, derfor er det grunn til å tro at influensabølgen vil fortsette i noen uker til. Forhåpentlig vil vi nå toppen i løpet av januar måned, skriver han.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Nye tall på vei

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet opplyser at det kommer ny ukesrapport om smittesituasjonen torsdag. Forrige rapport kom rett før jul.

– Vanlige vintre måler vi i januar – februar om lag 1500–2000 innleggelser for luftveisinfeksjoner hver uke. I uke 50 passerte vi to tusen med korona, influensa og lungebetennelse som de største gruppene. Vi vil nok komme noen hundre over dette igjen, før det snur, skriver han i en e-post til NTB.

Økt beredskap

Belastningen skyldes dels mange pasienter og dels at mange helsepersonell er syke selv. Flere sykehus har økt sitt beredskapsnivå i julen. Fram til nyttårsaften var beredskapen økt ved både St. Olavs hospital, Nordlandssykehuset HF, Sykehuset Vestfold HF, Sykehuset Innlandet HF, Vestre Viken HF og Helse Stavanger HF.

– Slike hevinger av beredskapsnivået gjøres først og fremst for å styrke ledelse og koordinering av pasientflyt ved sykehusene. De sier ikke nødvendigvis noe om kapasitetsnivået eller alvorligheten i situasjonen isolert sett, påpeker Nakstad.