Privatetterforsker etter nytt DNA-funn i Orderud-saken: Per Orderuds sak er styrket

Tore Sandberg sier at Per Orderuds sak er styrket. Uttalelsen kommer etter at politiet fant svigerinnens DNA, som knytter henne til et attentatforsøk mot Anne Orderud Paust.

Per Orderud (i midten) på befaring på Orderud gård i Sørumsand i september 2022, sammen med sin advokat Arvid Sjødin (til venstre) og privatetterforsker Tore Sandberg.

25 år etter trippeldrapet på Orderud gård har politiet funnet DNA som knytter en av de dømte til et attentatforsøk mot Anne Orderud Paust.

I juli 1998 oppdaget Paust at det hang noe under bilen hennes. Det viste seg å være dynamitt. VG skriver tirsdag at politiet nå har funnet DNA-rester på tapen som festet dynamitten til bilen.

Det er snakk om Kristin Kirkemos DNA. Hun er Veronica Orderuds søster.

Pinseaften 1999 ble Paust og foreldrene Kristian og Marie Orderud funnet drept på Orderud går.

Senere ble odelsgutten Per Orderud, hans kone Veronica dømt for medvirkning til drapet, sammen med Veronicas søster Kristin Kirkemo og hennes tidligere kjæreste Lars Grønnerød.

Kristin Kirkemo fotografert i 2002, da hun ga ut boken

Styrker Orderuds sak

Privatetterforsker Tore Sandberg jobber for Per Orderud. Målet er at saken skal komme opp igjen.

Han sier at det nye funnet styrker Per Orderuds sak.

– Dette er enda en viktig grunn til at saken blir gjenopptatt, sier Sandberg.

I herredsretten ble Kristin Kirkemo dømt for attentatforsøket. Under ankesaken i lagmannsretten ble dette tiltalepunktet frafalt fra aktoratet.

– Per og Veronica ble dømt med grunnlag i Kirkemos forklaring, sier Sandberg til Aftenposten.

– Det er vanskelig å ikke tenke at aktoratet trakk dette tiltalepunktet for å styrke hennes troverdighet i lagmannsretten. Derfor er dette funnet viktig.

Advokat Vegard Aaløkken representerer Kristin Kirkemo. Aftenposten har ikke fått kontakt med ham tirsdag, men til VG sier han at han ikke vil kommentere det nye funnet. Han sier at Kirkemo er ferdig med saken, og at hun ønsker å legge det hele bak seg.

Statsadvokaten: – Styrker teorien

Statsadvokat Sturla Henriksbø sier til VG at funnet styrker teorien om at Kirkemo hjalp Per og Veronica Orderud i konflikten om gården Orderud.

– Da domstolene behandlet Orderud-saken, så la de til grunn at det var gårdskonflikten som lå bak drapene. Etter det vi kan se, er det ikke noen annen grunn som Kristin Kirkemo kan ha hatt for å bidra i hendelsesforløpet rundt attentatforsøkene i forkant. Dermed understøtter også disse nye funnene dette. Dette funnet her er helt i tråd med den tiltalebeslutningen som ble tatt ut mot de fire i Orderud-saken, sier Henriksbø til VG.

Viktig i begjæringen

I begjæringen om gjenopptagelse er Kristin Kirkemos rolle i attentatforsøket viktig. Sandberg mener det er mange bevis og vitneutsagn som knytter henne til dynamitten.

Han sier at hun satt hjemme hos Lars Grønnerød og «knyttet ledninger». Sprengstoffet under bilen er samme type dynamitt som ble funnet hjemme hos Grønnerød.

På Aftenpostens spørsmål om hvordan det kan hjelpe Per Orderud at Kirkemo nok en gang knyttes til dynamitten, svarer Sandberg:

– Dette er et teknisk bevis for det vi har skrevet. Kirkemos forklaring var viktig da Per og Veronica Orderud ble dømt.

Sandberg sier at det vil svekke hennes troverdighet, og dermed styrke ekteparet Orderuds forklaring.

– Skyter ned Kirkemos troverdighet

Advokat Frode Sulland har representert Veronica Orderud helt siden sakene kom opp for retten.

Han sier at han har visst om det nye beviset noe tid.

– Det er et dramatisk, viktig funn, sier han til Aftenposten.

– Funnet skyter ned Kirkemos troverdighet, hun har hele tiden nektet for at hun har noe med attentatet å gjøre.

Samtidig legger han vekt på at dette «bare er et lite element i et veldig stort materiale» som er overlevert til Gjenopptagelseskommisjonen.

Som Sandberg mener han det er viktig at Kirkemos forklaring var viktig for at Per og Veronica Orderud ble dømt.

Ikke i tvil om betydningen

Advokat Arvid Sjødin representerer Per Orderud. I motsetning til Sulland sier han at han ikke hadde hørt om funnet før han leste om det i avisen.

– Det er litt uheldig, er alt han vil si om det.

Derimot har han mye å si om selve begjæringen om gjenopptagelse. Som Sulland ser han på det nye funnet som enda en sterk grunn til at ekteparet Orderud må få opp saken igjen.

– Det er helt åpenbart at dette har betydning, sier han.

Tore Sandberg har samlet 16.000 sider med dokumentasjon i saken. Dette materialet er grunnlaget for begjæringen om gjenopptagelse.

I ettertid har både han og Sulland overlevert mer informasjon til kommisjonen.

Sjødin forteller at kommisjonen nærmer seg ferdig med sin gjennomgang. Partene er innkalt i oktober for sine sluttinnlegg. Han tror ikke at de nye opplysningene vil føre til nye utsettelser.

Det var Gjenopptagelseskommisjonen selv som ba om undersøkelsene som førte til de nye funnene.