Norge

Store svakheter i UDs arbeid

Den norske utenrikstjenesten var ikke godt nok forberedt på en krise som flodbølgekatastrofen i Asia, går det fram av den interne rapporten som UD la fram lørdag.

Til tross for ekstraordinær innsats på alle plan, var det betydelige svakheter i håndteringen av krisen, heter det i rapporten.

— Vi var blant annet betydelig underledet på mellomlederplan, og vi kunne ha gitt bedre oppbacking underveis og hatt nerver til å ta «time out» til refleksjon over situasjonen. Det behovet så vi ikke da vi var midt oppe i katastrofen, innrømmet utenriksminister Jan Petersen (H) da han la fram rapporten lørdag.

UD har allerede iverksatt en rekke tiltak for å være bedre forberedt på en eventuell ny katastrofe. Blant annet er departementets krisesenter utvidet og betydelig oppdatert teknisk, og et feltkriseteam på åtte personer kan på fem timers varsel sendes ut for å bistå en berørt utenriksstasjon.

Ekstraordinær innsats

Den interne evalueringsrapporten er utarbeidet av ambassadør Åge Grutle, som har snakket med 140 personer i UD, inkludert ansatte ved ambassadene i Bangkok og Colombo, om deres erfaringer under håndteringen av katastrofen. Til tross for kritikken, slår han likevel fast at det ble gjort ekstraordinær innsats på alle plan.

På spørsmålet om det er praktisk mulig å forberede seg på en «trehundreårsbølge», er hans svar ja. Selv om han sier at man må være realistisk med hensyn til hva norske myndigheter kan gjøre for norske borgere i en katastrofe som er så stor og skjer så langt borte.

Fikk god hjelp

Grutles hovedinntrykk av ambassaden i Bangkok, som fikk flest henvendelser fra norske pårørende og skadde, er at ambassaden skilte seg godt fra oppgaven, til tross for åpenbare feil og mangler. Mange av dem som trengte det mest fikk god hjelp, mener Grutle.

Han mener det var viktig at ambassadens folk tidlig var til stede i de hardest rammede områdene som Khao Lak og Krabi, nord og øst for Phuket.

«Men det er samtidig etter min vurdering ingen grunn til å legge skjul på at mange ikke fikk den hjelpen de søkte og behøvde, spesielt i den første fasen», skriver Grutle i rapporten.

I ettertid mener han det er lett å se at ambassadens kontor i Phuket burde ha blitt betydelig styrket, både teknisk og personellmessig på et tidligere tidspunkt. Grutle etterlyser også en presseansvarlig i Phuket som kunne ha avlastet ambassadens ansatte i forhold til pågangen fra pressen.

Flere av ambassadens ansatte, deriblant ambassadøren, var på ferie da katastrofen skjedde.

Ambassaden i Colombo på Sri Lanka får utelukkende rosende omtale i rapporten. Dette er en såkalt bistandsambassade og er dermed oppsatt mer feltmessig. De har blant annet solide, firehjulsdrevne biler, som ble brukt til å hente skadde personer fra de rammede kystområdene. I tillegg var det færre nordmenn som omkom eller ble skadet på Sri Lanka.

Tillegg til Reinås-rapporten

Den interne UD-rapporten er et tillegg til Reinås-utvalgets rapport som kommer senere.

— Rapporten er et supplement til Reinås-utvalgets rapport. Vi har på ingen måte ønsket å gå Reinås-utvalget i beina, sier Petersen, som vil legge rapporten til grunn for videre tiltak i UD.

— Men de endelige tiltakene vil først bli foretatt når Reinås-utvalget og Stortinget har foretatt sine vurderinger, sier utenriksministeren, som benyttet anledningen til å takke alle sine medarbeidere som hadde stått på døgnet rundt under «en krise av et omfang vi aldri hadde vært borti før».

Utenrikstjenesten var ikke godt forberedt på en krise som flodbølgekatastrofen. Det kommer frem i den internrapporten UD har utarbeidet. Rapoorten ble lagt frem av utenriksminister Jan Petersen på en pressekonferanse lørdag Håkon Mosvold Larsen /SCANPIX

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Krisehåndteringen vår er mer sammensatt enn det som kommer frem i Aftenposten

 2. NORGE

  Dette er et av politiets viktigste senter ved store kriser: I store deler av døgnet har det én person på jobb.

 3. DEBATT

  Skal Utøya-rammede særbehandles i helsevesenet? | Elisabeth Swensen og Morten Laudal

 4. A-MAGASINET

  Sri Lanka er i gang med gigantisk byggeprosjekt. Frykter kineserne vil ta over kontrollen.

 5. NORGE

  Riksrevisjonen mener Regjeringen holdt dokumentene om forholdet til Kina skjult fra arkiver og offentligheten

 6. KRONIKK

  2018 ble et annus horribilis for rettsstaten. Her er fire ønsker for et bedre 2019.