Lærerstreiken er avsluttet – regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd

Regjeringen har grepet inn med tvungen lønnsnemnd etter at lærerstreiken har vart i 111 dager.

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) møtte pressen etter møtet med partene tirsdag kveld.

Tirsdag kveld kalte Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) inn Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund og KS i forbindelse med lærerstreiken.

I møtet kom det frem at streiken er avsluttet. Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd. De begrunner dette med at streiken «fører til alvorlige samfunnsmessige konsekvenser for barn og unge».

Tvungen lønnsnemnd betyr at myndighetene bestemmer hva som blir lærernes lønnsøkning.

– Tynnslitt tillit

«En mørk dag», sa leder for Utdanningsforbundet Steffen Handal.

– Nok en gang tapte lærerne et tariffoppgjør. Det er svært alvorlig, fortsatte han.

Handal har tidligere beskyldt KS for å styre mot tvungen lønnsnemnd.

– De har villet alt annet enn å sitte ved forhandlingsbordet med lærerne. De har brukt konflikten til å snakke ned lærerkompetansen.

Han frykter at medlemmene er sinte og demotiverte.

– Lærernes tillit er svært tynnslitt nå.

Handal sier til Aftenposten at norske lærere har et bredt samfunnsmandat:

– Men vi er ikke psykologer eller helsearbeidere. Det er grenser for hva vi kan ta ansvar for. Mange bør merke seg hvor mye ansvar politikerne plasserer på lærerne nå, samtidig som vi er lønnstapere for sjette år på rad.

Utdanningsforbundets Steffen Handal var svært skuffet etter møtet.

KS er fornøyde – regner med at lærerne er på plass onsdag

Arbeidsgiverorganisasjonen KS sier det er gledelig at streiken avsluttes, og at barn og unge nå kan komme tilbake på skolen.

– Det er svært synd at partene ikke klarte å bli enige om en løsning og at det må tvungen lønnsnemnd til. Men vi er svært glade for at 150.000 barn og unge som er rammet av streiken, nå kan komme tilbake på skolen. Det sier KS’ arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø til NTB.

– Med de enorme opptrappingene i streiken, så er det klart at dette rammer sterkt, utdypet han videre til Aftenposten.

– Nå må partene se fremover og bygge opp gjensidig tillit.

Gangsø regner med at lærerne er tilbake så raskt som mulig i løpet av morgendagen.

– Men man bør ha forståelse for at det kan ta litt tid. Men det er all grunn til at de er på plass i morgen tidlig.

Vektla elevers psykiske helse

Lærerstreiken startet i juni og ble trappet opp ved skolestart i august. Den er allerede den lengste lærerstreiken som har vært i Norge. Over 8.000 lærere har vært i streik.

I overkant av 70.000 barn og unge var denne uken berørt av streiken, anslår Utdanningsdirektoratet. Dette omfatter cirka 50.000 elever ved grunnskolen og rundt 20.000 elever i videregående skole.

Flere har uttrykt bekymring for at streiken kan utgjøre fare for elevenes liv og helse, noe som er et kriterium for at tvungen lønnsnemnd kan bli iverksatt.

Det var dette Marte Mjøs Persen pekte på i sin begrunnelse for at det nå ble tvungen lønnsnemnd tirsdag kveld. Hun trakk spesielt frem den enkelte elevs psykiske helse.

– Elevene trenger læreren sin

– Elever i sårbare situasjoner blir spesielt hardt rammet. Flere med spesielle behov får ikke hjelpen de trenger. Et annet hensyn er de negative konsekvensene for barn og unge. De trenger læreren sin, sa Mjøs Persen.

Hun la til at det er krevende å få fullstendig oversikt over streikens konsekvenser for enkeltelever, men basert på rapporteringer er det ingen tvil om at den har hatt alvorlige konsekvenser. Ifølge henne har de fått inn mange bekymringsmeldinger fra statsforvaltere og kommuneleger.

Lærerne streiker fordi de ikke er fornøyd med tilbudet i meglingen før sommeren. De peker på at andre grupper i kommuneoppgjøret har økt sin lønn mer.

KS har uttalt at de har strukket seg så langt som kommunenes økonomi tillater. Lærerne sier de har vært lønnstapere i seks år på rad. Dette er KS ikke enig i.