Norge

Riksrevisjonen: Lite effektiv bruk av pleiere

Bemanningen tilpasses ikke pasientbelegget på sykehus, er en av konklusjonene i Riksrevisjonens undersøkelse.

afp000519495_doc69vjgzse50h52prfndb-Wvf9c61sVX.jpg
  • Tine Dommerud
    Journalist
Variasjonene er store fra post til post når det gjelder å utnytte ressursene effektivt.

• Helseforetakene kan bruke pleieressursene mer effektivt

• Planleggingen av bemanningen tilpasses ikke godt nok variasjoner i pasientbelegget

Det er blant hovedfunnene når Riksrevisjonen har undersøkt 77 somatiske sengeposter fra 29 sykehus. Rapporten ble offentliggjort tirsdag formiddag.

Les også denne om sykepleieres arbeidshverdag:

Les også

"Jeg er blitt tilbudt penger for å passe ekstra godt på en pasient"

Stor variasjon gjennom uken

— Mer effektiv bruk kan frigjøre ressurser til behandling av flere pasienter, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Et funn er at antall pasienter ved enkelte avdelinger varierer systematisk gjennom uken:

Fra mandag til onsdag øker antall pasienter, før det blir færre mot helgen.

Riksrevisor Per Kristian Foss

Til tross for dette, har flere sengepostene lik bemanning til tross for denne variasjonen. Andre steder økes bemanningen på onsdag i tråd med det økte belegget, mens bemanningen er den samme de øvrige dagene.Det betyr at det er flere pasienter pr. pleier tirsdag og tordag enn de andre dagene i uken.

Ettersom denne ukeprofilen er rimelig forutsigbar, mener Riksrevisjonen at forholdet mellom pasienter og sykepleiere og annet personellet blir bedre hvis flere jobber tirsdag og torsdag på disse avdelingene, og færre mandag og fredag.

Les også:

Les også

Unødvendig mange eldre bruker bleier

Varierer fra vår til høst

Riksrevisjonen har også undersøkt sesongvariasjoner.

Den viser at det ved mange sengeposter over er flere pleiere på jobb om høsten enn våren, selv om mange poster ikke hadde flere pasienter om våren.

Imidlertid er ikke Riksrevisjonen like klar i sine vurderinger her, og viser blant annet til at sesongsvingningene varierer mer. «Influensasesongen starter for eksempel ikke på samme tidspunkt hver år», skriver Riksrevisjonen.

Stor variasjon mellom poster

Blant avdelinger som er sjekket er hjertemedisin, lungemedisin og generell kirurgi. Riksrevisjonens undersøkelse viser at det er stor variasjon blant like sengeposter.

Ved å undersøke kapasitet og kapasitetsutnyttelse, pleiebehovet til pasienten og gjennomsnittlig liggetid, har riksrevisoren også undersøkt arbeidsproduktiviteten på de ulike sykehusene.

Den viser at det selv innenfor hvert sykehus er store forskjeller i hvor god produktivitet de ulike postene har:

Helse Førde har for eksempel tre poster som skårer blant de laveste i landet, mens én post har høy arbeidsproduktivitet.

Tilsvarende er en av postene på Haukeland i Bergen den mest produktive i landet, ifølge Riksrevisjonen, mens samme foretak har to poster med lav arbeidsproduktivitet.

Bent Høie: — Vil følge opp

Riksrevisjonen har forelagt undersøkelsen til helseminister Bent Høie (H). I et svarbrev av 8. september skriver Høie at merknadene og anbefalingene vil være «et godt bidrag» i den videre styringen av spesialisthelsetjenesten.

— Undersøkelsen viser at aktiv styring av pleieressursene på sengepostene gjennom bedre bemanningsplanlegging og samarbeide mellom ulike sengeposter, vil kunne øke effektiviteten og arbeidsproduktiviteten, skriver Høie i sitt svar.

Han skriver videre at han vil følge opp flere av funnene i dialogen med helseforetakene, og sørge for at rapporten blir kjent i sektoren.

Les også:

Les også

  1. Stian Bluth Levik (26) måtte ligge i sykehuskorridoren tre ganger i år