Politiet håper å være ferdig med Baneheia-saken før jul

Den nye etterforskningen av Baneheia-saken kan bli sluttført i løpet av de kommende ukene, ifølge statsadvokaten.

Viggo Kristiansen på vei til Kristiansand etter at Høyesterett i juni i år avgjorde at han kunne løslates.

– Etterforskningen har trukket litt ut, og vi har fortsatt noe gjenstående. Vi håper i alle fall å avslutte etterforskningen innen jul, men dessverre er ikke det sikkert, sier statsadvokat Andreas Schei til NTB.

Oslo politidistrikt har blant annet tatt nye etterforskningsskritt rundt de sentrale mobil- og DNA-bevisene i Baneheia-saken, men også tatt nye vitneavhør av Jan Helge Andersen.

Hans forklaring var avgjørende for at Viggo Kristiansen kunne dømmes for drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i 2000.

– Vi ønsker ikke å kommentere den pågående etterforskningen, understreker Schei, med henvisning til TV 2s og VGs avsløringer av at det skal være gjort nye funn av Andersens DNA som kan knytte ham til overgrep mot begge jentene.

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept i mai 2000.

Nye DNA-funn

Når etterforskningen er ferdig, skal Oslo statsadvokatembeter gi sin tilråding til Riksadvokaten om hvorvidt det bør gjennomføres full behandling i lagmannsretten eller om det skal avsies frifinnende dom uten hovedforhandling.

Hvis opplysningene om nye DNA-funn er i strid med Andersens forklaring, kan det påvirke vurderingen av hans troverdighet og dermed bevisverdien til nettopp forklaringen hans.

De to jentene ble drept i skogsområdet Baneheia, like nord for Kristiansand sentrum.

Nye prøvemetoder har etter det Aftenposten, TV 2 og NTB får opplyst, avdekket arvemateriale fra Jan Helge Andersen på begge ofrene, også Lena Sløgedal Paulsen som Andersen ble frikjent for å ha voldtatt og drept.

Det skal være funn av såkalte Y-kromosomer flere steder på kroppen, enkelte med treff på opptil 27 markører, som knytter Andersen til gjerningene i Baneheia.

Pekte ut kameraten

Det skal ikke ha blitt funnet DNA-spor fra Viggo Kristiansen i forbindelse med den nye etterforskningen.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel for ett av drapene i Baneheia. Han tilsto i avhør og i to rettsinstanser, og pekte samtidig på Viggo Kristiansen som initiativtager og hovedmann bak forbrytelsene.

Mens Viggo Kristiansen nektet straffskyld og heller ikke ville forklare seg under rettssakene, la både byretten og lagmannsretten stor vekt på Andersens tilståelse.

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring. I februar ble saken hans gjenopptatt og 1. juni år ble han løslatt fra fengsel i påvente av den nye etterforskningen.