Norge

Riksadvokaten avgjør om Jan Helge Andersen skal siktes på nytt

Det er riksadvokat Jørn Maurud som må avgjøre om det skal tas ut en ny siktelse mot Jan Helge Andersen etter at nye DNA-analyser i Baneheia-saken peker mot ham.

Statsadvokat Andreas Schei leder etterforskningen i gjenopptagelsessaken mot Baneheia-dømte Viggo Kristiansen.
  • NTB-Peter Tálos

Selv om endret forklaring og nye analyser av DNA-materiale i Baneheia-saken peker i retning av Jan Helge Andersen, er det ikke varslet noen ny siktelse mot 40-åringen.

Over 20 år etter drapene i Baneheia har nye undersøkelser av gamle DNA-spor fra etterforskningen ført til at Jan Helge Andersen også kobles tettere mot forbrytelsene mot Lena Sløgedal Paulsen. De nye funnene betegnes som overraskende og oppsiktsvekkende av dem som står nær den nye etterforskningen, som er en del av gjenopptagelsen av straffesaken mot Viggo Kristiansen. Onsdag kveld skrev avisen Fædrelandsvennen at Andersen skal ha endret sin egen forklaring etter å ha blitt konfrontert med de nye funnene.

Det skal imidlertid så langt ikke ha blitt tatt stilling til om Jan Helge Andersen skal eller kan bli siktet som følge av de nye opplysningene i saken, får NTB opplyst.

Riksadvokaten bestemmer

Statsadvokat Andreas Schei er gitt oppgaven med å etterforske og ta stilling til spørsmålet om Viggo Kristiansen skal få prøvd sin sak på nytt.

Det er ikke avklart hvem som bør håndtere en eventuell ny siktelse mot Andersen, men NTB får opplyst fra en sentral kilde at saken trolig ender på Riksadvokatens bord.

Det mener også Viggo Kristiansens advokat Arvid Sjødin den må gjøre.

– Det vil være statsadvokaten i Oslo og så vil det være Riksadvokaten igjen som må ta stilling til om Jan Helge skal siktes. Hele saken er overført fra Agder til Oslo, og da er det naturlig at det er der en ny siktelse eventuelt tas ut, sier Sjødin til NTB.

Det var Riksadvokaten som flyttet ansvaret for den nye etterforskningen av Baneheia-saken fra Agder til Oslo statsadvokatembete med begrunnelsen at «friske øyne» burde se på saken.

Nytt avhør

Jan Helge Andersen ble forelagt resultatene av de nye DNA-analysene under et tre dager langt avhør i midten av oktober. Etter offentliggjøringen mandag er det blitt kjent at han skal i et nytt avhør i saken. Onsdag kveld skrev Fædrelandsvennen at Andersen i avhøret skal ha åpnet for at han kan ha forgrepet seg på begge ofrene i Baneheia-saken, men sier han ikke kan huske det.

– Dato for avhøret er ikke fastsatt ennå, sier forsvarer Svein Holden til NTB. Han vil ellers ikke kommentere de nye opplysningene i saken.

– Saken er under etterforskning og jeg vil ikke kommentere etterforskningsresultatene eller betydningen av dem. Det vil bare bidra til spekulasjoner, sier statsadvokat Andreas Schei til NTB.

Flere prøver gjenstår

Andersen ble i sin tid dømt til 19 års fengsel for overgrep og drap på Stine Sofie Sørstrønen og for medvirkning til Kristiansens overgrep mot Paulsen. Viggo Kristiansen ble dømt for begge drapene og for voldtekt og av begge ofrene. Andersen ble løslatt på prøve etter å ha sonet 16 år i fengsel i 2016.

Funn av DNA fra Jan Helge Andersen på Lena Sløgedal Paulsens kropp kan bety at han hadde en annen rolle enn den han selv fortalte om i avhør og som han ble trodd på under rettssaken for tjue år siden. Fædrelandsvennen skriver onsdag også at politiet i avhørene opplyser at DNA-funnene på Lena Sløgedal Paulsen kun kan stamme fra Andersen, hans far eller andre personer i farslinjen. Politiet konfronterer også Andersen med hvert av de seks nye DNA-funnene.

De nye analysene av DNA-materialet er foretatt i Norge. Det er flere andre av de gamle prøvene som det gjenstår å få undersøkt på nytt. Disse vil imidlertid bli sendt til laboratorier i utlandet.

– Mer alvorlig

Sjødin viser til at også straffesaken mot Jan Helge Andersen kan bli gjenopptatt med hjemmel i straffeprosessloven dersom det viser seg at han kan være skyldig i en mer alvorlig handling enn hva han er dømt for.

Statsadvokat Schei sier det er uavklart hvor lang tid de gjenværende DNA-analysene vil ta og om de derfor kan avslutte etterforskningen av saken før jul.

– Vi håper det går, men det kommer an på. Vi må ha sluttført alle undersøkelser før vi kan skrive en innstilling til Riksadvokaten, sier Schei.