Hevder tiltalt kvinne var fange av IS og desperat etter å komme seg ut

Forsvarerne til den IS-tiltalte kvinnen ber om at hun frifinnes. – Hun var offer for menneskehandel. Hun var ikke deltager i IS, hevder Nils Christian Nordhus.

Advokat Nils Christian Nordhus forsvarer den IS-tiltalte Oslo-kvinnen. Fredag holdt han sin prosedyre i ankesaken. Han ba om at hun frifinnes.

Fredag fikk Borgarting lagmannsrett siste innspill fra partene i den historiske ankesaken mot en 31 år gammel Oslo-kvinne. Hun er tiltalt for å ha vært deltager i terrororganisasjonen Den islamske stat (IS) i nesten seks år.

I mai 2021 ble hun i Oslo tingrett dømt til fengsel i tre år og seks måneder for dette. Hun erkjenner ikke straffskyld.

– Hun tok et helt galt valg for mange, mange år siden. Hvor lenge skal hun være fange på grunn av det?, spurte kvinnens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, retorisk i sin prosedyre fredag.

I januar 2020 ble hun hentet tilbake til Norge med sine to barn. Årsaken var det ene barnets helsesituasjon. Det førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av Solberg-regjeringen.

Aktor ba om fengsel i 3,5 år

Tingretten mente at hun med barnepass og husarbeid la til rette for at de tre IS-ektemennene kunne krige for terrororganisasjonen IS. Dessuten at hun oppfostret neste generasjon IS-rekrutter.

De så bort fra at hun ønsket å komme seg hjem. Snarere tvert om mente tingretten at hun var en støttespiller som muliggjorde jihad (hellig krig).

Torsdag ba aktoratet, statsadvokat Geir Evanger og politiadvokat Line Nygaard, om at kvinnen dømmes til fengsel i tre år og seks måneder. Det er samme straff som Oslo tingrett falt på.

De to aktorene mener at kvinnen visste hva hun reiste til. Hun visste at ektemannen var med i en terrororganisasjon da hun dro til ham i Syria. Hun var villig til å gi avkall på friheten hun nøt i Norge. De erkjenner at hun gjorde noen forsøk på å komme seg hjem.

Kvinnen har innrømmet at hun dro til Syria frivillig. Men at hun angret etter noen måneder, men greide ikke å komme seg hjem. Hun endte med å bli der i nesten seks år.

Den IS-tiltalte kvinnen forsvares av advokatene Nils Christian Nordhus og Ann Helen Aarø, foruten advokat Magnus A. Nordhus.

Ønsket ektemannens død

For forsvaret har det vært sentralt å få frem at hun var i Syria mot sin vilje. Livet der ble ikke som hun hadde forestilt seg.

Faren kom ned for å få henne med hjem, men han måtte dra hjem alene. Aktoratet er ikke overbevist om at hun virkelig ville bli med ham hjem.

Lagdommer Christian Lund har stilt flere spørsmål om hva hun gjorde for komme seg tilbake til Norge, ikke minst etter at den første ektemannen døde i april 2015.

Forsvarerne sier at den tiltalte IS-kvinnen var så desperat etter å komme seg hjem at hun ønsket sin første ektemann død. Selv om hun elsket ham. Selv om han var far til hennes barn. Det kom frem i en chat til et familiemedlem. Livet med ektemannen var blitt uutholdelig med fysisk og psykisk vold, seksuelle overgrep og frihetsberøvelse.

– Hun ønsket at ektemannen skulle dø og hun skulle komme seg til Norge. Sterkere blir det ikke, sa Nordhus.

Hun har fortalt om flere forsøk på å komme seg hjem, ikke minst etter at den første ektemannen, Vasquez, døde. Da kontaktet hun Vasquez’ far. Han hjalp henne med å engasjere advokat for å forberede en hjemreise. En menneskesmugler skulle prøve. Men det gikk ikke.

En av hennes forsvarere, advokat Magnus A. Nordhus, avviste kategorisk at husarbeid faller inn under deltagelsesbegrepet i terrorlovgivningen.

– Bare å være til stede i IS-kontrollerte områder, er det et tema for deltagelse? Svaret er nei, sa Nordhus.

Først frivillig – så slave

– Hun var offer for menneskehandel i IS-regimet, hevdet forsvarerne hennes.

Advokat Magnus Nordhus gikk gjennom internasjonal litteratur, blant annet fra FNs spesialrapportør for menneskehandel 2021.

Kvinner og jenter dro kanskje til Syria og inngikk frivillig ekteskap med en fremmedkriger i IS. Men så endret situasjonen seg. Kvinner ender opp med å bli utnyttet som offer for utnyttelse. Han mener dette skjedde Oslo-kvinnen.

Han mener at politiet ikke har foretatt seg noe for å finne ut om hun var utsatt for menneskehandel. Selv om hun i avhør har forklart om seksuelle overgrep, tvang, innestengelse og ufrivillig husarbeid.

Aktoratet i Borgarting lagmannsrett ved politiadvokat Line Nyvoll Nygaard og statsadvokat Geir Evanger.

– Hun utførte husarbeid og passet barna sine. Ja, hva skulle hun gjort? spurte forsvarer Nils Christian Nordhus.

– Hun har i årevis forsøkt å komme seg ut. Hadde hun da ønske om å oppfostre neste generasjon jihadister IS? Nei, hennes prosjekt var at ektemannen skulle dø og hun skulle komme seg til Norge.

Han mener at hun var i Syria ufrivillig helt siden mai 2013. Forsvarets påstand var at tiltalte må: – Frifinnes.

– Hun kan ikke straffes for å være fange i ISIS, sa Nils Christian Nordhus.

I tillegg til det med menneskehandel, ble også eventuell bruk av nødrett og overskridelse av grensene for nødrett drøftet.

Nå skal Borgarting lagmannsrett avgjøre skyldspørsmål og straffeutmåling. Dom i saken faller om omtrent tre uker.