Une anker ikke dommen i Mustafa Hasan-saken

Utlendingsnemnda (Une) har besluttet ikke å anke dommen fra Oslo tingrett i Mustafa Hasans sak.

Unes begrunnelse for ikke å anke dommen er at «den er helt konkret begrunnet og fordi det kom frem nye opplysninger under rettssaken om Hasans situasjon».

Dermed vil Une behandle saken på nytt når dommen fra Oslo tingrett er rettskraftig.

Det opplyser avdelingsleder Terje Østraat i Une.

I flere år har Hasan levd med en trussel om at han må forlate Norge. Familien mistet sin midlertidige oppholdstillatelse fordi moren ikke oppga riktige opplysninger da de kom til Norge. Hasan har nå bodd over 12 år i Norge.

Saken har skapt et stort folkelig engasjement og fått mye oppmerksomhet i mediene. Advokatfirmaet Fend saksøkte Utlendingsnemnda (Une) for å få vedtaket om utkastelse opphevet.

Dommen ble avsagt i dissens. Oslo tingrett mener at Unes vedtak om utkastelse er ugyldig.

Staten ved Une ble dømt til å betale sakskostnader på 1,6 millioner kroner.