Kvinner tar flest doktorgrader

I fjor avla kvinner for første gang over 50 prosent av landets doktorgrader i løpet av et år, ifølge den nye tilstandsrapporten for høyere utdanning.

Kvinner sikrer seg stadig sterkere posisjoner i akademia, viser nye tall. Her fra Universitet i Oslo.

Det ble gjennomført 1.448 doktorgradsdisputaser i fjor. Av dem var 730 av kvinner og 718 av menn, skriver VG.

— Jentene er det nye vinner-kjønnet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til avisa.

Tilstandsrapporten viser en økt kvinneandel på områder som blant annet medisin og samfunnsvitenskap, der kvinneandelen i 2014 lå ti prosentpoeng høyere enn for ti år siden.

— Jeg er ikke skremt av utviklingen. Det er mange mannsbastioner igjen. Samtidig tar flere og flere kvinner lengre utdanning og flere av de tar posisjoner i akademia, konstaterer statsråden.