Her er tiltakene etter endret trusselvurdering

Politiet fortsetter den midlertidige bevæpningen i de største byene og ved Oslo lufthavn Gardermoen. Det er ett av tiltakene etter hendelsene i Stockholm og Oslo.

Det vil fortsatt være bevæpnet politi i de største byene i Norge i påsken.

Politidirektoratet (POD) har mandag formiddag hatt et telefonmøte med landets politimestre for å diskutere situasjonen etter at PST endret vurderingen av forsøk på terrorangrep i Norge fra «mulig» til «sannsynlig» søndag.

Bevæpning i de største byene

Den midlertidige bevæpningen, som ble iverksatt fredag, opprettholdes på ubestemt tid, forteller Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i Politidirektoratet.

– Det er imidlertid opp til politimestrene i hvert enkelt distrikt å vurdere bevæpning, sier Kvigne.

 Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i Politidirektoratet.

Politimesteren og byrådsledelsen i Oslo skal drøfte sikkerhetstiltak, blant annet rundt 17. mai, i et planlagt møte etter påske, opplyser kommunikasjonssjef Kari Huseby ved Oslo politidistrikt.

Den midlertidige bevæpningen av politiet i landets største byer og ved Oslo lufthavn Gardermoen fortsetter.

Økt fergekontroll

Dessuten er disse tiltakene satt i verk:

  • Politiet i Oslo vil være ekstra oppmerksom på stående kjøretøy.
  • Politimestre i de enkelte distriktene kan vurdere å sperre av utsatte gater og lignende.
  • Hyppigere patruljeringer og mer tilstedeværelse, både av sivilt og uniformert politi.

Fra før har politiet innført:

  • Økt kontroll på fergene.
  • Økt territoriekontroll, det vil si kontroll av utenlandske borgere innenfor Norges grenser, for eksempel kontroll av legitimasjon.

– Vi har allerede innført økt kontroll på fergene og økt tilstedeværelse innenfor grensene, såkalt territoriekontroll av utenlandske borgere, men ikke gjort noen ytterligere oppgradering knyttet til grensene, sier Kvigne.

– Meld fra til politiet

Kvigne oppfordrer publikum til å leve som normalt, men være årvåkne.

– Vi tenker at folk skal leve som normalt, men dersom de ser noe påfallende, så skal de melde fra til politiet, sier Kvigne.

Ekstra bevisst før 17. mai

Kvigne sier at de alltid er bevisst på sikkerheten i forbindelse med 17. mai og vil være ekstra bevisste på dette i år.

– Det er likevel opp til hvert enkelt politidistrikt om de vil sette inn ekstra sikkerhetstiltak i forbindelse med 17. mai, sier Kvigne.