Kapital: Omsorgsfirma lurte kommuner med overfakturering og bemanningskutt

Bærum kommune har iverksatt gransking av omsorgsfirmaet Vitalegruppen etter et varslerbrev om juks, skriver Kapital. Bærum betalte i fjor 45 millioner til firmaet for omsorgstjenester, men skal ikke ha blitt informert om bemanningskutt og overfakturering.

Et brev fra varslere i omsorgsfirmaet Vitale gjør at Bærum kommune vil granske avtaler som er inngått med selskapet, skriver Kapital. Bildet viser rådhuset i Bærum.
  • Håkon Letvik

Et brev fra anonyme varslere ble i desember sendt til selskapets nye eiere, det svenske selskapet Ambea. Brevet ble også sendt til Nesodden, Tjøme og Bærum kommune, som alle kjøper omsorgstjenester av selskapet.

I brevet ble det gitt opplysninger om hemmelig bemanningskutt, feilaktig fakturering, usaklige oppsigelser og at det hersket en fryktkultur i selskapet.

– Varslingen var anonym, og det var utrolig alvorlig det som stod der, sier Ambeas sjef i Norge, Agneta Lindgren, som sier at hun vil til bunns i saken.

Selskapet har spesialisert seg på bo- og omsorgstilbud innen rus og psykiatri, og hadde i 2015 en omsetning på 112 millioner og overskudd før skatt på over seks millioner, ifølge Kapital.

- Omsorgsfirma lurte kommuner, skriver finanstidsskriftet Kapital. Uten å ha informert kommunene skal selskapet ha kuttet i bemanningen og sendt for høye fakturaer.

Skal ha kuttet ut nattevakt

Finanstidskriftet har gjennomgått detaljerte timelister og funnet bemanningskutt som kommunene ikke var orientert om.

Blant ble det ved en omsorgsbolig kuttet én av fire nattevakter, noe som førte til at kommunen betalte mer enn den skulle, samtidig som firmaet fikk en besparelse på 200 000 kroner pr. måned.

Kapitals gjennomgang av dokumentasjon viser at Vitalegruppen ikke tok opp hverken bemanningskutt eller overfakturering med kommunene. Bærum er en av selskapets største kunder og betalte i fjor 45 millioner for kjøp av omsorgstjenester.

De to norske eierne solgte selskapet til Ambea i fjor høst, og like etter salget mottok den nye eieren og de tre kommunene varslingsbrevet.

26 avtaler med kommunene skal granskes

Ambeas Norgessjef Agneta Lindgren opplyser til Kapital at samtlige 26 avtaler mellom den tidligere Vitalegruppen og kommunene skal undersøkes av eksterne granskere. Hvis det blir avdekket bemanningskutt og dermed overfakturering, skal beløpene betales tilbake. - Jeg skal gjøre alt som står i min makt for at avtalene med kommunene skal bli oppfylt, sier Lindgren til Kapital.

Den nye svenske eieren sørget også for utskiftinger i ledelsen i den norske virksomheten etter at varslerbrevet ble mottatt.

Kommunene har undersøkt brukernes situasjon

Både Bærum, Nesodden og Tjøme kommune opplyser til Kapital at de har undersøkt situasjonen rundt de brukerne som er berørt, men det er ikke avdekket av de eller deres pårørende har lidd noen overlast som følge av hemmelige bemanningskutt.

– Både ny eier og jeg tar varselbrevet på fullt alvor. Det er fristende å si at brevet er mer en planlagt hevnaksjon fra noen som ikke vil selskapet vel, enn at det inneholder faktiske realiteter, skriver gründer, tidligere daglig leder og tidligere hovedeier Magnus Andersson i en e-post til Kapital.

Ingen av de tre kommunene har brutt samarbeidet med Vitale og vil avvente Bærums gransking.

Vitales nye svenske eier Ambea er et av Sveriges største innen private omsorgstjenester. Ambea hadde i 2015 en omsetning på fire milliarder svenske kroner og 14 000 ansatte.