Norge

ESA godkjenner statlig milliardstøtte til Hurtigruten

EFTAs overvåkingsorgan ESA godkjenner milliardkompensasjonen som staten betaler til Hurtigruten.

Hurtigrutens MS Trollfjord til kai i Oslo. Foto: Terje Pedersen/ NTB scanpix

 • NTB

– ESA har godkjent kystruteavtalen på 5,12 milliarder kroner for perioden 2012–2019. Men vi oppfordrer samtidig Norge til å åpne for mer konkurranse i offentlige anskaffelsesprosesser av denne størrelsen i fremtiden, sier ESA-president Sven Erik Svedman.

ESA mottok to klager på kystruteavtalen og åpnet formell undersøkelse i desember 2015.

Hurtigruten får kompensasjonen fra staten for å sørge for daglige fergeavganger med stopp i 34 havner året igjennom.

Hurtigruteskipene frakter nesten 300.000 lokalreisende og rundt 80.000 godsforsendelser i Nord-Norge.

EØS-avtalen tillater kompensasjon til tjenester av allmenn økonomisk betydning når markedet selv ikke leverer dem.

 • ESA: Hurtigruten fikk ulovlig statsstøtte

Hurtigruten jubler

ESA har nå konkludert med at kystruten mellom Bergen og Kirkenes er en slik tjeneste, og at Hurtigruten ikke får urimelig stor kompensasjon.

Konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten kaller dette «en seier for innbyggerne og næringslivet langs hele kysten».

– Vi har nettopp gjennomført en stor ringvirkningsundersøkelse. Den viser at Hurtigruten skaper milliardverdier og flere tusen lokale arbeidsplasser langs hele kysten. At Hurtigruten legger til kai hver eneste dag er avgjørende for livsgrunnlaget til mange tusen nordmenn, sier konsernsjefen.

Dagens avtale løper ut 2019, med opsjon på ett års forlengelse.

– Hurtigruten har seilt langs norskekysten i snart 125 år. Å være leverandør av viktige tjenester til det norske folk har alltid vært en del av Hurtigrutens DNA. Det vil vi fortsette med, sier Skjeldam.

De nye hurtigruteskopene Foto: Hurtigruten / NTB scanpix

Departementet fornøyd

Samferdselsdepartementet er fornøyd med å ha vunnet frem med sitt syn overfor ESA, men vil ved utlysning av ny kontrakt forsøke å etterkomme overvåkingsorganets oppfordring om å legge bedre til rette for konkurranse ved fremtidige tjenestekjøp.

«Regjeringen vil sikre videreføring av et godt tjenestetilbud på strekningen gjennom å opprettholde dagens seilingsmønster. Samtidig er det viktig å legge til rette for at staten ikke betaler mer enn nødvendig for å få utført tjenesten med tilstrekkelig god standard», skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Les mer om

 1. Hurtigruten
 2. ESA
 3. Daniel Skjeldam
 4. Samferdselsdepartementet
 5. DNA
 6. Bergen

Relevante artikler

 1. NORGE
  Publisert:

  Hurtigruten legger inn anbud på ruten langs norskekysten

 2. DEBATT
  Publisert:

  Vi er i samme båt, både Hurtigruten og resten av cruisenæringen

 3. ØKONOMI
  Publisert:

  Hurtigruten splitter kyst og cruise - utelukker ikke «tøffe grep»

 4. A-MAGASINET
  Publisert:

  Daniel Skjeldam har snudd Hurtigruten fra tapssluk til milliardoverskudd

 5. ØKONOMI
  Publisert:

  Regjeringen endrer forskrift: Åpner for cruise langs kysten

 6. ØKONOMI
  Publisert:

  Hurtigruten tror de vil få 330 millioner kroner i krisestøtte og statsgaranterte lån