- Det er uaktuelt å bidra til at flere mindreårige blir kastet ut

Det er ikke aktuelt for regjeringens støttepartier, V og KrF, å godta en innstramming overfor enslige, mindreårige asylsøkere.

Justisdepartementet har bedt utlendingsmyndighetene om å lete etter muligheter for å stramme inn asylpraksisen og sende flere enslige, mindreårige asylsøkere ut av Norge. De politiske reaksjonene er sterke.

Bakgrunn:

Justisdepartementet har bedt utlendingsmyndighetene om å lete etter muligheter for å stramme inn asylpraksisen og sende flere enslige, mindreårige asylsøkere ut av Norge.

De politiske reaksjonene er sterke.

Uaktuelt

— Det er uaktuelt å bidra til at flere mindreårige blir kastet ut. Jeg skjønner ikke hvorfor det kommer nå, når vi ser den situasjonen som utspiller seg i Europa. Dette støtter ikke KrF, sier Geir Toskedal, partiets innvandringspolitiske talsmann.

Han sier partiet tvert i mot vil kjempe for å bedre situasjonene for de mindreårige som er i og kommer til Norge.

— Vi planlegger å legge frem et forslag for Stortinget. Detaljene må vi komme tilbake til, men det vil inneholde forslag om å gi barnevernet et større ansvar for alle asylsøkere under 18 år og flere nye tiltak for barna, sier Toskedal.

Transittmottakene sliter med å håndtere gaver fra hjelpevillige nordmenn:

Ingen innstramming

Venstres innvandringspolitiske talsmann, André N. Skjelstad, understreker at det Justisdepartementet arbeider med ikke er en del av asylavtalen mellom V, KrF og regjeringspartiene H og Frp.

— Det er ikke aktuelt å støtte en innstramming i regelverket. Vi må huske på at dette er unger som er på flukt, unger som har reist fra hjemland og familie for å komme hit, sier Skjelstad.

Erna Solberg må svare

SV-leder Audun Lysbakken forlanger at statsminister Erna Solberg må forklare seg om planene i Justisdepartementet:

— Jeg har ingen tro på at justisminister Anders Anundsen forstår hvor uanstendig dette er. Jeg vil derfor utfordre statsminister Erna Solberg: Er dette noe regjeringen og statsministeren stiller seg bak? Jeg vil vite om Anders Anundsen gjør dette på privaten, sier Lysbakken.

Les også:

Må trekke brevet

Janne Olise Raanes, leder i Redd Barnas Norgesprogram reagerer på justisministerens initiativ:

— Dette handler om å forsøke å skyve fra seg ansvaret han har for de aller mest sårbare barna, barn som flykter alene i den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Disse barna har internasjonale rettigheter og krav på beskyttelse og omsorg, sier hun.

— At det her letes med lys og lykte for muligheter til å fraskrive seg alt ansvar og atUDI bes å stramme inn en allerede meget streng praksis er svært kritisk.

Hun mener svaret på krisen i Europa er ikke å ta mindre ansvar for barn på flukt.

— Det er heller ikke å skyve ansvaret tilbake til andre europeiske land. Alle europeiske land må samarbeide om å ivareta disse barna, sier Raanes.

Hun håper justisministeren vil trekke brevet, se bort fra dette og heller sette all kraft inn på å bygge opp et godt mottaksapparat for barna og få en rask og trygg saksbehandling hos UDI.

Norge må ta ansvar

- Det er ingen grunn til at Norge nå skal ta en mindre andel av de som kommer til Europa, sier Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asyl-søkere (NOAS)

Lederen av Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Ann-Magrit Austenå, sier regjeringen Stoltenberg strammet inn regelverket for enslige, mindreårige i 2009.Det innebar muligheten for innvilgelse av midlertidig opphold, med en åpning for utsendelse til hjemlandet etter fylte 18 år.

— Det ble begrunnet med to forhold; å sende signaler til hjemlandene for å forhindre at andre barn ble sendt ut på farlig flukt, og at Norge tok en uforholdsmessig stor andel mindreårige asylsøkere. Det førte til en nedgang, men ikke en løsning. Nedgangen i Norge, bidro til en nesten identisk økning i Sverige. Problemet ble flyttet til andre land, sier Austenå.

— Det er ingen grunn til at Norge nå skal ta en mindre andel av de som kommer til Europa, sier Austenå.

UDI la frem asyltallene for august fredag. Les saken her:

Vergeforeningen: Kynisk

Hilde Krogh er styreleder i vergeforeningen Følgesvennen.

Foreningen organiserer representanter og verger for enslige mindreårige asylsøkere og flykninger.

— I lys av tragedien som nå utspiller seg for mennesker i nød, framstår det som kynisk og brutalt å vurdere nye innstramninger for de minste. De er sårbare og utsatte. Jeg fatter i grunn ikke at Justisdepartementet går inn i dette nå, mens den ekstreme situasjonen åpenbarer seg for alle andre, sier Krogh.

Les også:

Krogh fastslår at en endring i Dublin-praktiseringen vil få store konsekvenser for de minste.

— Det å endre den begrensete beskyttelsen for mindreårige om ikke å bli sendt tilbake til et første land vil ha store negative konsekvenser og virke retraumatiserende. Det er barn dette dreier seg om, ikke pakker som en sender i retur fordi de ikke passer inn, sier Krogh.

Stadig yngre som kommer

Frode Forfang, direktør i UDI, sier han ikke vil gå inn på innholdet i sitt svar til Justisdepartementet om mulige innstramminger i regelverket for enslige, mindreårige asylsøkere. Fredag la han frem nye asyltall for august.

Frode Forfang, direktør i UDI, sier at de tror det kan komme nærmere 3000 enslige, mindreårige asylsøkere til Norge i løpet av året.Han sier de ser en endring fra 2009, da det også kom veldig mange enslige mindreårige asylsøkere til Norge.

— Mange av de som kommer nå er yngre. De fleste er mellom 15 og 17. Det er noen hundre som også er under 15 år. De bor i barnevernets omsorgssentre.

- Vil alle de enslige mindreårige som kommer nå, få bli?

— Svært mange av dem vil få bli.

Varsler at saksbehandlingstiden vil øke

- Du har varslet at saksbehandlingstiden vil øke Hva kan du si om saksbehandlingstiden for enslige mindreårige asylsøkere?

— Når gruppen prioriterte blir så stor, er det klart at det vil føre til økt saksbehandlingstid. Jeg kan ikke si mer om hva det vil innebære. At det vil øke en tid fremover er hevet over enhver tvil, sier Forfang.

Han vil ikke gå inn på innholdet i sitt svar til Justisdepartementet om mulige innstramminger i regelverket for enslige, mindreårige asylsøkere.

— Mesteparten av brevet er en redegjørelse om dagens praksis og hvilke internasjonale forpliktelser og andre ting som knytter seg til denne gruppen. Jeg kan ikke gå nærmere inn på hva vi konkret foreslår, sier Forfang.