Norge

Fagforeningsleder om ny avsløring: – Dette er krise. Det er direkte pinlig.

Lederen i Politiets Fellesforbund mener praksisen som er avslørt i Bergen ødelegger motivasjonen hos politiansatte og tilliten i befolkningen.

I 2010 var det flere politiaksjoner mot narkotikamiljøet i Nygårdsparken. Nå skal ikke Bergenspolitiet bruke ressurser på å bekjempe narkotikakriminalitet, hevder anonyme tjenestemenn i politidistriktet.
  • Thomas Olsen
    Journalist
  • NTB

En 52-sider lang varsler-rapport viser at politiet i Bergen unnlater å etterforske narkotikasaker fordi sakene tar for lang tid.

Leder i Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad reagerer sterkt på VGs avsløring.

– Dette er krise. Det er direkte pinlig. Grov narkotikakriminalitet er et prioritert område og skal bekjempes, sier Bolstad til Aftenposten.

Mener praksisen ødelegger motivasjonen

Han har forståelse for at politidistriktene opplever at de må gjøre tøffe prioriteringer innenfor for trange rammer, men mener valget om å prioritere ned grov narkotikakriminalitet uansett er feil.

– Norsk politi er for lite tydelige på å belyse konsekvensene av for små ressurser. I en situasjon som dette må man si tydelig fra til Politidirektoratet, Justisdepartementet og politikerne, sier Bolstad.

Leder for Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad mener nedprioritering av grov narkotikakriminalitet fører til store kostnader for samfunnet.

Han mener praksisen som er avdekket er ødeleggende både for motivasjonen til de ansatte i politiet og tilliten politiet har i befolkningen.

– Det er snakk om er grov narkokriminalitet som berører mange og får store konsekvenser i form av menneskelige tragedier. Kostnaden for samfunnet blir større ved å se gjennom fingrene med denne typen kriminalitet enn kostnadene det ville ha å etterforske sakene, mener Bolstad.

Ber politimesteren rydde opp

– Er det grunn til å tro at narkotikasituasjonen i Bergen er verre i dag enn den ville vært om ledelsen i politiet i Bergen hadde valgt en annen strategi?

– Svaret er ja, gitt at man tror at forebyggende politiarbeid har effekt.

– Har du fortsatt tillit til ledelsen i politiet i Bergen?

– Jeg går ikke ut og dømmer ledelsen i Vest politidistrikt nord og ned på bakgrunn av denne saken. Politiet i Bergen har delvis ny ledelse med ny politimester. Men ledelsen med Kaare Songstad på topp bør ta denne saken på alvor og sørge for en ny praksis, mener Bolstad.

Rapport: pålagt ikke å gripe inn

Ifølge VG har en av nestorene ved etterretnings- og spaningsavsnittet (ESA) i Bergen levert en varsler-rapport om at polititjenestemenn har stående ordrer om at å ikke gripe inn mot grov narkotikakriminalitet.

– Mannskaper blir pålagt ikke å gripe inn mot personer som mistenkes for grove narkotikaforbrytelser, og å avdekke disse personenes narkotikalangere, heter det i rapporten.

Unnlatelsen betegnes som mulig brudd på straffeprosess- og politiloven.

– Det er ikke snakk om prioriteringer. Dette er snakk om tjenesteunnlatelser. Grunnen til at tjenestemenn er redd for å ta tak i kriminalitet, er at man frykter å få kjeft eller irettesettelse, skriver politimannen som står bak rapporten.

Bergens Tidende har vært i kontakt med en av varslerens kolleger. Han sier at han stiller seg 100 prosent bak alt det som er skrevet.

– Varsleren har ikke hatt noe ønske om å ramme enkeltpersoner. Dette bunner i et ønske om endring, ingenting annet, sier kollegen til avisen.

Pålegges å droppe narkoetterforskning

Varsleren har totalt 13 kolleger i ryggen og har videresendt uttalelser fra disse i et brev til justisminister Anders Anundsen (Frp) i juli.

Varsleren kritiserer der politiledelsen i Bergen for å pålegge tjenestemenn å ikke gripe inn mot personer som mistenkes for grove narkotikaforbrytelser.

Rapporten hevder også at polititjenestemenn som ønsker å følge opp saker og sette i gang større etterforskninger, blir møtt med kritikk og påstander om illojalitet fra ledelsen.

Tips og etterretningsinformasjon om kriminalitet og våpenbesittelse i narkotikamiljøet blir ikke fulgt opp, mener varslerne.

Justisministeren vil ikke kommentere saken til VG. Gjennom departementets kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange opplyser Anundsen at han først vil kommentere saken etter den er ferdig fulgt opp av Riksadvokaten og Politidirektoratet.

Slutt på narkosaker

Deres beskrivelse underbygges av krimstatistikken, som viser en markant nedgang antall registrerte narkotikasaker i Hordaland de siste årene.

Det foretas narkotikabeslag, men få spanere og etterforskere jobber med feltet. I 2015 skal etterretnings- og spaningsavsnittet i politidistriktet kun ha jobbet frem tre narkotikasaker.

I år har avsnittet ikke initiert og fullført etterforskning i en eneste narkotikasak, skriver VG.

Visepolitimester Olav Valland sier det er snakk om en bevisst prioritering.

– Det som er tilfelle, er at vi i de siste par årene nok har hatt mindre kapasitet til disse spesielle narkotikanettverkene enn vi hadde tidligere.

Byrådsleder: - Uholdbar praksis

Byrådslederen i Bergen, Harald Schjelderup (Ap) krever svar etter VGs avsløring. Han mener praksisen som er avdekket er helt uholdbar.

– Vi jobber for at Bergen skal bli en tryggere by. Derfor har vi en forventning om at politiet skal etterforske alvorlig, grov narkotikakriminalitet, sier Schjelderup til BT.

  • Narkokrim gir høyere oppklaringsprosent: Hver dag straffes 22 personer for bruk og besittelse av narkotika


Les mer om

  1. Narkovarslersaken i Bergen
  2. Bergen
  3. Politiet