Norge

Lagmannsretten: Mulla Krekar kan sendes til Italia

Mulla Krekar kan utleveres til Italia, har Borgarting lagmannsrett avgjort. Krekar anker kjennelsen umiddelbart til Høyesterett.

 • NTB

Krekar ble pågrepet natt til 12. november i fjor i likhet med en rekke menn i flere land i Europa. Pågripelsene var ledd i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi.

Italienske myndigheter hevder at Krekar, som egentlig heter Najmuddin Faraj Ahmad, leder terrornettverket Rawti Shax og har krevd ham utlevert.

Justis- og beredskapsdepartementet ved justisminister Anders Anundsen (Frp) mottok begjæringen om utlevering fra italienske myndigheter 30. november i fjor.

Terrornettverk

Oslo tingrett fastslo 29. juni at vilkårene for utlevering er til stede. Krekar og en medsiktet irakisk mann anket kjennelsen til lagmannsretten som nå har forkastet anken. Dermed ligger alt til rette for at de to kan utleveres.

Meling har anklaget Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for passivt å lene seg på de italienske anklagene om at mullaen og mannen, som bor i Drammen, skal inngå i et internasjonalt terrornettverk kalt Rawti Shax.

Anker til Høyesterett

Krekars advokat, Brynjar Meling, opplyser at Krekar anker lagmannsrettens beslutning til Høyesterett.

Lagmannsretten slutter seg til tingrettens vurderinger på en lang rekke punkter. For både mulla Krekar og den medsiktede er lagmannsretten enig i at utlevering vil være et inngrep i retten til familieliv og således tale mot utlevering.

– Men etter lagmannsrettens skjønn må hensynet til rask og fullstendig opplysning av saken, samt hensynet til det internasjonale strafferettssamarbeidet, slå igjennom da det klart taler for at straffeforfølgning skjer i Italia, skriver lagmannsretten i kjennelsen og viser til at Krekar «er siktet for alvorlige straffbare forhold».

Når det gjelder Krekars anførsel om at utlevering til Italia vil krenke hans rettigheter etter Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 3, mener lagmannsretten at tingrettens begrunnelse er dekkende for deres syn. • Les også: Mulla Krekar siktet for terrorplanlegging og begjært utlevert til Italia
 • Les også: Mulla Krekar var på nippet til å bli utlevert til Australia
Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Italia
 2. Mulla Krekar

Relevante artikler

 1. NORGE

  Mulla Krekar pågrepet av PST - kan utleveres til Italia etter at anken ble avvist

 2. POLITIKK

  Lagmannsretten forkaster mulla Krekars anke om utlevering til Italia

 3. NORGE

  Mulla Krekar kan utleveres til Italia. Anker kjennelsen.

 4. NORGE

  Mulla Krekars anke forkastes av Høyesterett

 5. NORGE

  Terrorrettssak mot mulla Krekar starter i Italia 15. januar

 6. NORGE

  Lagmannsretten forkaster Krekars anke