Ikke aktuelt å stanse butikksalg av paracetamol i Norge

Svenskene fjerner tablettene 1. november, men det er ikke nødvendig å gjøre det samme i Norge, mener Statens legemiddelverk.

Dette skal du fortsatt få kjøpe i norske butikker.
  • Hanne Mellingsæter

I dag ble det kjent at svenskene fjerner paracetamol i tablettform fra butikkhyllene. Endringen skjer 1. november, og begrunnes i at man ser en sammenheng mellom butikksalg av smertestillende piller og forgiftning.

I følge Statens legemiddelverk er det ikke aktuelt å fjerne paracetamol fra norske butikker.

— Vi gjorde en grundig vurdering da svenskene foreslo dette, men vurderer det annerledes. Jeg kan ikke se at det er kommet nye, avgjørende argumenter, sier Sigurd Hortemo ved avdeling for legemiddelinformasjon.

Les også:

Les også

Svenskene stopper butikksalget av paracetamol

— Fordelen er at det virker

Han forteller at salget av reseptfritt paracetamol har vært stabilt etter at tablettene ble gjort tilgjengelig i butikk i 2003. Halvparten av salget har imidlertid flyttet seg fra apoteket til butikker, kiosker og bensinstasjoner.

— Når det gjelder paracetamol som leger skriver ut på resept har vi sett en betydelig økning, men det er en utvikling vi har ønsket. Vi ser gjerne at folk forsøker paracetamol før man går over til andre legemidler med mer bivirkninger. Fordelen med paracetamol er at det virker, er lite bivirkninger og går godt sammen med neste alle andre medisiner, sier Hortemo.

- Vi gjorde en grundig vurdering da svenskene foreslo dette, men vurderer det annerledes, sier overlege Sigurd Hortemo.

Han mener det ikke er holdepunkterfor å si at salg av paracetamol i butikk har ført til flere alvorlige forgiftninger eller dødsfall i Norge.

— Etter vår vurdering er det ingen tydelig knekk i kurvene, og det viktigste, som gjør at vi er komfortable med å ha det fortsatt, er at det i Norge er gjort to vitenskapelige undersøkelser hvor det ikke er funnet noen økning i antall alvorlige forgiftninger før og etter at vi fikk paracetamol i butikk.

Færre enn fem dødsfall i året

Alvorlig forgiftning kan skje akutt ved stort inntak (mer enn 10 gram). Da kan man i følge Hortemo få alvorlige leverskader.

- Hvor mange slike tilfeller har man hvert år?

— Det er noen ganske få som dør av paracetamolforgiftning hvert år. De som har forsøkt å se på dette, konkluderer med at det er færre enn fem i året. Får man behandling i løpet av noen timer, kan man få motgift, sier Hortemo.