Norge

Barneministeren vil endre rutinene for samarbeidet mellom politi og barnevern

Politi og barnevern bør gå frem på en annen måte i sakene der det ikke er snakk om alvorlig vold, mener Horne.

ta5391b1.jpg
  • Lene Skogstrøm
    Lene Skogstrøm
    Journalist

Barne,— likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne sier det gjør inntrykk å lese sakene til Aftenposten om opplevelsen tilforeldre på såkalte «aksjonsdager», der foreldre blir pågrepet mistenkt for vold mot barna sine, samtidig som barna sendes til dommeravhør.

Lørdag 30. mai skrev Aftenposten om en mor fra Ski som ble pågrepet på arbeidsplassen sin i Oslo og arrestert etter familievold-paragrafen. Saken endte i påtaleunnlatelse fordi hun hadde slengt et håndkle mot sønnen. Også en annen familie fra Folloforteller om alvorlige ettervirkninger etter «aksjonsdagen».

I de sakene der det viser seg at det ikke er snakk om alvorlig vold, burde nok politi og barnevern gå frem på en annen måte. Dette blir mer alvorlig og traumatisk for både barn og foreldre enn nødvendig, sier Horne.

En mor fra Follo forteller at familien er traumatisert etter pågripelse og avhør.

— Kan samarbeide på annen måte

I enkelte tilfeller trenger barnevernet hjelp av politiet til å undersøke saken og til å gjennomføre barneverntiltaket. Det er politiet som må etterforske saken og avhøre barn og foreldre, sier barneministeren.

— Barn har rett til beskyttelse, men i noen saker kan barnevernet samarbeide med politiet på en litt annen måte enn det som er blitt rutine flere steder i dag. Det er viktig at barnevernet og politiet raskt innleder et samarbeid og avklarer forholdet mellom sin undersøkelse og politiets etterforskning.

Vil se på felles retningslinjer

Hornevil ta opp samarbeidet mellom politi og barnevern med justisminister Anders Anundsen.

— Mitt direktorat, Barne- og ungdomsdirektoratet, skal utarbeide retningslinjer i forbindelse med oppfølgingen av en rapport om akuttarbeid i barnevernet. Samarbeid mellom politi og barnevern vil kunne være et aktuelt tema å ta opp, sier hun. Bufdir har tatt kontakt med Politidirektoratet om muligheten for å samarbeide om felles retningslinjer.

Fagdirektør Atle Roll-Matthiesen sier Politidirektoratet er enig med Bufdir i at det er behov for å se nærmere på samarbeidet mellom politi og barnevern.- Vi har avtalt å møtes i nær fremtid for å diskutere dette, sier han.

Politiinspektør Jens Elsebutangen.

Follo-politiet: — Ser om vi kan gjøre noe annerledes- Det er bra at dette saksfeltet belyses. Vi er i gang med en kartlegging av hvordan vil løser de forskjellige sakene for å se om det er mulig å gjøre noe annerledes, men samtidig ivareta barna på en tilfredsstillende måte, sier politiinspektør Jens Elsebutangen ved Follo politidistrikt.

- Hva synes dere om at Horne ønsker å endre rutinene for samarbeid mellom barnevern og politi i de mindre alvorlige sakene?

— Det kan virke som om Horne tar utgangspunkt i sluttresultatet av en etterforskning når hun uttaler seg om at politiet i enkelte saker går for hardt frem, sier Elsebutangen, som uttaler seg på generelt grunnlag.

Kjenner ikke utfallet på forhånd

Elsebutangen påpeker at det ofte er et gap mellom skjellig grunn til mistanke og hva som lar seg strafferettslig bevise.

— Når vi pågriper i saker etter familievoldparagraf 219, er det mistanke om alvorlig eller gjentatt vold som er utgangspunktet, og vi kjenner ikke utfallet av etterforskningen før den er gjennomført, understreker han.

- Det er alvorlighetsgraden i anmeldelsen som avgjør hvilke metoder vi benytter oss av. Vi pågriper ikke foreldre i mindre alvorlige saker. Da vil vi innkalle til avhør.

Har ikke tro på nasjonale retningslinjer

Elsebutangen påpeker at det er ytterst få av familievoldsakene som gjelder vold mot barn, og hvor foreldre er pågrepet, som de to siste årene er henlagt som «intet straffbart forhold». – Når vi henlegger etter bevisets stilling, betyr det at det er mer sannsynlig at det foreligger et straffbart forhold enn at det ikke gjør det - men det foreligger ikke bevis utenfor enhver rimelig tvil.

Nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom politi og barnevern synes han i utgangspunktet er positivt, men politiinspektøren tror at det kan bli for skjematisk. – Saker som gjelder vold mot barn er kompliserte, barna og bevisene er svært sårbare. Vi er nødt til å vurdere sakene hver for seg.

Les også

  1. Barneombud Anne Lindboe: - Voksne må tåle å bli tråkket på tærne

  2. Professor advarer mot alvorlige følger for barn og foreldre

  3. Snart kan foreldre bli pålagt å ta imot hjelpetiltak

  4. Nye avhørsregler vil føre til større pågang ved barnehusene

  5. Fagfolk melder bekymring om barnevernet