Norge

Hva er riktig reaksjon overfor ei jente på 15 år som begår drap?

Et utagerende barn som dreper.

Rettssaken startet i Asker og Bærum tingrett mandag. Her sakkyndig Hans Ole Korsgaard (t.v.) og Aktor Erik Førde
  • Inge D. Hanssen
    Inge D. Hanssen
    rettskommentator
Rettskommentator Inge D. Hanssen

Det er ingen tvil om at den unge jenta på tiltalebenken her i Asker og Bærum tingrett drepte miljøarbeideren Anna Kristin Gillebo Backlund (30) på barneverninstitusjonen Små enheter på Vollen i Asker natt til 28. oktober i fjor.

Spørsmålet er hvordan samfunnet skal reagere overfor et barn som dreper.

Fengsel? Forvaring? Behandling?

Denne saken er unik på flere måter. For det første tiltaltes unge alder. Hun har ennå ikke fylt 16 år. Det er heldigvis ikke ofte at tenåringer begår drap her i landet. Heller ikke at kvinner dreper – det er menn som dominerer statistikken.

Vi må nesten 25 år tilbake i tid for å finne en lignende sak. I mars 1991 ble et ektepar knivdrept i sitt eget hjem i Vestfold. Den 17 år gamle kjæresten til datteren drepte dem med kniv. Den jevngamle datteren ble dømt til 15 års fengsel for psykisk medvirkning.

Nekter for overlegg

Det er som nevnt ikke tvil om at den 15 år gamle jenta drepte miljøarbeideren med 21 knivstikk. I retten erkjenner hun drapet, men nekter for at hun handlet med overlegg – slik Riksadvokaten vurderer bevisene i saken. Spørsmålet om overlegg eller ikke blir sentralt i rettsforhandlingene de to neste ukene.

Statsadvokat Erik Førde vil prosedere på at drapet var planlagt og fant sted etter forutgående overveielser. Han begrunner dette blant annet med at tiltalte hadde gitt uttrykk for at hun hadde et ønske om å drepe noen. Forsvarer Cecilie Nakstad på sin side mener at det ikke nødvendigvis betyr at 15-åringen planla å drepe Anna Kristin Gillebo Backlund.

Til tross for sin unge alder har tiltalte en lang psykiatrisk sykehistorie bak seg. I retten har vi fått høre om flere voldelige episoder hvor hun har opptrådt svært utagerende. Dette er åpenbart straffbare forhold, men hun var under den kriminelle lavalder og kunne derfor ikke straffes.

Har konkludert med at hun ikke var psykotisk

De rettspsykiatrisk sakkyndige konkluderer med at 15-åringen ikke var psykotisk da drapet skjedde. Hun er etter psykiaternes oppfatning derfor strafferettslig tilregnelig og kan straffes for det hun har gjort.

Det er psykiaternes erklæringer som ligger til grunn for drapstiltalen. Allerede i sitt innledningsforedrag sådde forsvarer Nakstad tvil om psykiaternes konklusjoner og vil komme tilbake til tilregnelighetsspørsmålet etter at bevisførselen er avsluttet.

Det betyr at forsvarerne vurderer å prosedere på at tiltalte ikke var tilregnelig og derfor ikke kan straffes, men eventuelt overføres til tvungent psykisk helsevern.

Kan bli den første under 18 som dømmes til forvaring

I tiltalen er det tatt forbehold om at aktor vil legge ned påstand om forvaringsstraff. Begrunnelsen for dette er gjentagelsesfaren. I så fall kan hun bli den første under 18 år som dømmes til forvaring her i landet.

Det skal imidlertid mye til for at en 15-åring idømmes forvaring. I straffeloven heter det at en siktet som var under 18 år på gjerningstidspunktet, ikke kan dømmes til forvaring med mindre det foreligger «helt ekstraordinære omstendigheter».

Tingretten har nedlagt referatforbud under jentas forklaring her i retten. Pressen kan derfor ikke gjengi hva hun selv sier om sin egen oppvekst, om sine psykiske problemer, om behandlingen hun har fått, om den skjebnesvangre natten da hun begikk drap.

Men én ting er sikkert: 15-åringen trenger behandling i lang tid fremover.

Les også

  1. Drapstiltalt (15) erklærer seg delvis skyldig

  2. Drapstiltalt 15-åring fikk ikke skikkelig behandling

  3. Drapssiktet 15-åring er tilregnelig

  4. - Når noen mister livet eller blir hardt skadet på jobben er det gått for langt