Her drypper det fra krisepakken

Regjeringen kaller sin krisepakke for økonomien det kraftigste tiltaket noen norsk regjering har har satt inn mot det offentlige og det private næringslivet på 30 år.

Finansminister Kristin Halvorsen (Sv), statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) på vei for å fortelle hvordan de vil bruke 20 milliarder.

Les også:

Pakken er på totalt 20 milliarder kroner. 16,27 milliarder kroner skal gå til ulike nye tiltak, mens 3,25 milliarder kroner går til ulike skattegrep for bedriftene.

Mye til samferdsel

Kommunene styrkes med 6,4 milliarder kroner , og det er satt av 2,8 milliarder til byggeprosjekter.. Samferdsel får en tilleggsbevilgning på

Les også

3,6 mrd til vei og tog

, hvorav jernbanen får 1,3 milliarder .

Veimidlene skal brukes til asfaltering, vedlikehold og opprusting av fergekaier, vedlikehold av bruer og tunneler og tiltak for bedre trafikksikkerhet. 200 millioner kroner er bevilget til åtte større veiprosjekter, som nå kan komme raskere i gang.

1,2 milliarder kroner skal brukes til fornybar energi og energiomlegging. Det inkluderer opprustning av bygg for å gjøre dem mer energieffektive.

Ellers inneholder pakken blant annet:

Disse stedene skal få tildelt øremerkede midler. Artikkelen fortsetter under grafikken.

(Klikk på markørene for å se mer om hvert enkelt punkt) .

Regjeringen foreslår utvidelse av låne-, garanti— og investeringsrammer, herunder økte lånerammer for Husbanken og økt egenkapital i Argentum, på i alt åtte milliarder kroner .

Én milliard skal gå til oppgradering og vedlikehold av sykehus og å gi tilskudd til bygging av ytterligere 1.500 plasser i sykehjem og omsorgsboliger. Arbeidsmarkedstiltakene skal styrkes med 6.000 nye tiltaksplasser og 320 nye stillinger i Arbeids- og velferdsetaten (Nav).

Ifølge Regjeringens beregninger vil tiltakene føre til at vi bruker 27 milliarder mer av oljeformuen, og regner med at 15.000 personer direkte eller indirekte settes i arbeid som følge av krisepakken. Samtidig innrømmer Kristin Halvorsen at det er umulig å hindre at arbeidsledigheten øker i 2009.


Bakgrunn:

Opposisjonen: — Full krise, halv pakke

Opposisjonspartienes er positive til store deler av krisepakken, men har likevel innvendinger:

Lars Sponheim kommenterer krisepakken:

Se videoen i større format

Flere reaksjoner og kommentarer fra Stortinget finner du på Aftenposten Web-TV.