UDI: Ni av ti eldre enn de hevdet

Ni av ti mindreårige asylsøkere var eldre enn de selv hevdet, viser tanntester.

Ved odontologisk fakultet i Oslo blir over 20 enslige mindreårige asylsøkere testet hver uke. Ni av ti kunne ifølge testene ha høyere alder enn oppgitt.

I bare 7,7 prosent av tilfellene var eksakt oppgitt alder og den alderen som kom frem i tannundersøkelsen, den samme. Det viser en rapport fra Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Rapporten omfatter 208 tannundersøkelser av asylsøkere som opplyste at de var mindreårige. Den avdekker også at:

  • 50 av de 208 asylsøkerne var under 18 år.
  • Halvparten av de «mindreårige» var 20 år eller eldre.

Utlendingsdirektoratet (UDI) tok i bruk tannundersøkelser i 2002 for å avsløre asylsøkere som jukser med alderen. Metoden har møtt stor motbør, men er i dag den eneste som benyttes i Norge. Tannkontrollen er frivillig, og UDI bruker bare resultatene dersom de utelukker at vedkommende er under 18.

Det legges også inn en feilmargin på to år for unge under 18 år. Dersom asylsøkeren har fullt utviklet visdomstenner, regnes det som nesten utelukket at han eller hun er 17 år eller yngre.

Hevder alderen.

I fjor fikk hver femte av rundt 1300 mindreårige asylsøkere hevet sin alder som følge av tannlegenes røntgensjekk. Selv om mange har løyet om alderen, får de fleste likevel bli i Norge. De fleste kommer nemlig fra land som Afghanistan, Irak og Somalia, hvor det uansett er vanskelig å returnere asylsøkere.

–Det var kun ett barn som fikk lavere alder enn oppgitt alder, sier førsteamanuensis Sigrid I. Kvaal ved Det odontologiske fakultet, som har laget rapporten for UDI.

Hun understreker at «resultatene av denne metoden kun kan brukes som indikasjon på hvor gammel asylsøkeren er».

–Vi ser jo dessverre daglig at mange er eldre enn de hevder. Det er synd at noen skal utnytte et system. Vi har oppdaget noen som er helt oppe i 30-årene. De utnytter et system som rammer andre enslige mindreårige som trenger beskyttelse, sier Kvaal.

Flere mindreårige

Den kraftige tilstrømningen av enslige mindreårige asylsøkere er for tiden den største utfordringen for utlendingsmyndighetene, ifølge UDI den. Direktoratet ønsker en hurtigere behandling av sakene slik at man raskere kan avklare hvem som er under 18 år.

–Viser ikke dette at mange av dem som hevder de er enslige mindreårige, lyver på alderen?

–Problemet er at det er usikkerhet knyttet til disse undersøkelsene. Avviket kan være på et par år. Derfor brukes dette bare når undersøkelsen med stor sikkerhet utelukker at søkeren er under 18 år, sier assisterende UDI-direktør Frode Forfang.