Ungdomsskoleelever får eksamen i engelsk annullert

75 elever i 10. klasse ved Lundehaugen ungdomsskole og Tryggheim Forus i Sandnes får sine eksamener i engelsk fra sist fredag annullert. Det har Utdanningsdirektoratet bestemt mandag ettermiddag.

Over 50 elever i 10. klasse ved Lundehaugen ungdomsskole i Sandnes har nå fått avgangseksamen i engelsk annullert av Utdanningsdirektoratet. Det samme gjelder 10.- klassingene ved Tryggheim Forus

– Jeg synes det er leit at vi kom i denne situasjonen, men Utdanningsdirektoratet hadde ikke noe annet valg enn å annullere, sier rektor Randi Rønneberg Bustnes ved Lundehaugen ungdomsskole. Ved denne skolen får 54 elever sine eksamensbesvarelser annullert. I tillegg får 21 elever ved Tryggheim Forus barne-og ungdomsskole også annullert sine eksamener.

– Det som har skjedd er veldig beklagelig, sier rektor Gunn Dirdal ved Tryggheim Forus barne- og ungdomsskole.

Dirdal forteller at 21 Tryggheim-elever hadde skriftlig eksamen i engelsk fredag. Nå er det standpunktkarakteren, og ikke eksamenskarakteren, som blir stående på vitnemålene deres.

Mange kjente oppgavene i forkant

Direktoratet offentliggjorde denne meldingen mandag:

«Utdanningsdirektoratet har besluttet å annullere skriftlig eksamen i engelsk ved to ungdomsskoler i Rogaland. Dette gjelder skolene Lundehaugen og Tryggheim Forus.

Eksamen var fredag 19. mai. Vi kjenner til at en lydfil av eksamensoppgavene ble publisert på en digital læringsplattform på Lundehaugen skole dagen før eksamen. En stor andel av elevene var derfor kjent med oppgavene i forkant av eksamen. Vi har derfor valgt å annullere eksamen for alle elevene på disse to skolene. Dette betyr at elevene ikke får eksamenskarakter i engelsk på vitnemålet.»

For tidlig på itslearning

Aftenbladet fortalte fredag historien om at over 50 elever ved Lundehaugen ungdomsskole i Sandnes risikerte å få avgangseksamen i engelsk annullert.

Årsaken var at altså at oppgavene ble lagt ut for tidlig på den digitale læringsplattformen itslearning.

– Det som har skjedd er at en lydfil med oppgavene, beregnet på elever med spesielle behov, ved en feil ble lagt ut torsdag ved 16-tiden. Dette ble oppdaget senere på kvelden og lydfilen ble da fjernet, fortalte Lundehaugen-rektor Randi R. Bustnes til Aftenbladet fredag.

Fredag visste ikke rektoren hvor mange som hadde vært inne og hørt på lydfilen og kunne derfor ikke si noe om omfanget av saken.

Ikke første gang

I 2014 skjedde omtrent det samme under eksamen i norsk i Stavanger. Den gang oppdaget Hinna skole at lydfilene hadde ligget ute siden dagen før eksamen.

– Jeg beklager at dette har skjedd. Nå har vi endret rutinene, slik at dette aldri skal skje igjen når vi har skriftlig eksamen, sa daværende skolesjef i Stavanger, Eli Gundersen, til Aftenbladet i 2014.

Fire uker senere kom meldingen om at eksamen i norsk hovedmål ved Hinna skole mtåte annulleres. Elevene fikk dermed ingen eksamenskarakter i norsk hovedmål og standpunktkarakteren ble stående.

Samme prøve i hele landet

Lørdag ble det kjent at også andre skoler kunne bli rammet av glippen ved Lundehaugen ungdomsskole.

Oppgaveteksten er identisk for hele Norge, noe som betyr at en tredel av alle landets tiendeklassinger – om lag 20.000 elever – har avlagt den samme prøven.