Skattedirektøren om tilleggsskatt på pendlerbolig: – Å regne som straff

– Å få tilleggsskatt er å regne som straff. Det er alvorlig, sier skattedirektøren. Hun innrømmer at Skatteetaten også har gitt feil veiledning underveis.

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark sier det er å betrakte som en straff når de ilegger politikere tilleggsskatt for bruken av pendlerbolig.

Skatteetaten kom onsdag med sin konklusjon etter å ha gransket skatt på pendlerboliger.

De har kontrollert Stortinget og Statsministerens kontor (SMK) og kommer når med endelige skattevedtak.

Flere politikere skulle ha skattet av fordelen med fri pendlerbolig, slår Skatteetaten fast. Etaten kan ikke si hvem sakene gjelder på grunn av taushetsplikten.

Offentligheten får derfor ikke vite hvem det gjelder, med mindre de tillitsvalgte selv ønsker det.

Totalt er det vedtak i 40 saker, inkludert de to arbeidsgiverne. Det er totalt 38 politikere som må betale mer i skatt.

Det er sendt ut krav om tilleggsskatt i 11 av sakene. Det dreier seg om 10 politikere som må betalte tilleggskatt.

– Vi kan ilegge tilleggsskatt hvis det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger. Å få tilleggsskatt er å regne som straff. Det er alvorlig, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark til Aftenposten.

Taus om anmeldelse

Du får bare tilleggsskatt hvis de manglende opplysningene har gitt deg noen skattemessig fordel.

Skattedirektøren vil ikke si noe om hvor grove sakene er på grunn av taushetsplikten.

– Vi kan også politianmelde, men det kan jeg heller ikke kommentere. På generelt grunnlag samarbeider Skatteetaten med politiet i mange saker, sier hun.

Du kan bli ilagt tilleggsskatt hvis du ikke leverer riktige og fullstendige opplysninger i skattemeldingen. Tilleggsskatten er 20 prosent av den skattemessige fordelen, men kan komme på 40 prosent i «særlig grove tilfeller».

Skatteetaten har kontrollert 290 politiker-saker fra 2017 til 2020.

Stortinget må betale en tilleggsskatt på 38 815 kroner.

Innrømmer feil

– Det er tilfeller der vi ikke har ilagt tilleggsskatt, fordi vi ikke har gitt utfyllende eller riktig informasjon, sier Schanke Funnemark.

– Så det er flere som ikke får tilleggsskatt, fordi Skatteetaten har gitt feil opplysninger?

– Det stemmer. Vi ser nøye på det og vurderer hvordan vi skal tydeliggjøre vår veiledning. Vi gjør feil av og til vi også. Men uavhengig av det, skal vi fastsette riktig skatt. Ingen skal betale for lite og ingen skal betale for mye.

Hun vil ikke si hva det dreier seg om, fordi personlig veiledning omfattes av taushetsplikten.

– Selv om vi i enkelttilfeller kan ha gitt feil veiledning, skal det fastsettes riktig skatt. Men det kan ha betydning for fastsettelse av tilleggsskatten, sier skattedirektøren.

Torbjørn Røe Isaksen, tidligere Høyre-politiker og statsråd, får straffeskatt for bruken av pendlerbolig i 2017.

Eksstatsråd får tilleggsskatt

Tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har fått straffeskatt etter bruk av pendlerbolig.

– Jeg kan ha gode forklaringer her, men dette er mitt ansvar, sier Isaksen til Aftenposten.

Skatteetaten har vedtatt at inntekten hans for 2017 må økes 220.536 kroner. Det er det de mener leieverdien av pendlerboligen han hadde det året, var verdt. Han må også betale tilleggsskatt.

Årsaken til at Isaksen får tilleggsskatt, er en feil han gjorde i 2012.

Da meldte han flytting fra Oslo til Porsgrunn, der han er fra. Denne reetableringen skulle han ikke ha gjort, ifølge Skatteetaten. Det er feil i henhold til lovgivningen om folkeregistrering.