Kraftig nedgang i boligprisene: Ber Norges Bank være mer forsiktig

Nedgangen i boligprisene fortsetter. Nå ber bransjen Norges Bank om å være mer forsiktig med rentehevingene.

Boligprisene sank kraftig i oktober.

Torsdag kom nye boligtall fra Eiendom Norge. De viser et kraftig fall i boligprisene for oktober. Prisene gikk ned med 1,9 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 0,8 prosent.

For å forklare det som nå skjer, viser bransjeorganisasjonen Eiendom Norge til Norges Bank.

– Prisfallet skyldes i hovedsak at renten er blitt satt kraftig opp gjennom året, sier Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge

Rentesensitivt boligmarked

Torsdag hevet Norges Bank renten nok en gang, til 2,5 prosent. Lauridsen mener utviklingen i september og oktober viser hvor rentesensitivt det norske boligmarkedet er. Nå advarer han Norges Bank.

– Følger de rentebanen vil husholdningenes renteutgifter ha om lag doblet seg gjennom 2022. Vi vil anmode Norges Bank om å gå mer forsiktig frem heretter, sier Lauridsen.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Norges Bank: Vil dempe prisveksten

Renten er nå på sitt høyeste nivå siden 2009. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache sier hun har forståelse for at det kan være krevende.

Høyere renter gir høyere lånekostnader for de som har gjeld, og kjøpekraften svekkes av den høye prisveksten.

Wolden Bache mener samtidig at de fleste har økonomi til å håndtere økte kostnader.

– Prisveksten har steget videre og er klart over målet vårt på 2 prosent. Vi setter opp renten for å dempe prisveksten, sier sentralbanksjefen.

I oktober tok det gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig, som er det samme som i september. Omsetningen i boligmarkedet er nå tilbake på nivået før pandemien.

– Vi venter at totalomsetningen i boligmarkedet i Norge i 2022 vil ende på nivå med 2019. Nå som pandemien er over, kan det konstateres at pandemien utløste ekstra mye flytting i Norge, sier Lauridsen.