9 spørsmål og svar om hva det betyr at Oslo sentrum skal bli bilfritt

Hva betyr det egentlig at Oslo sentrum skal bli bilfritt? Her er spørsmålene du ikke har turt å stille.

Miljøpartiet De Grønnes førstekandidat i Oslo Lan Marie Nguyen Berg (t.h.) ga syklister «high five» på St. Hanshaugen i valgkampen. Ap, SV og MDG er blitt enige om at sentrum skal bli bilfritt innen 2019.

Det nye, rødgrønne byrådet i Oslo vil gjøre sentrum innenfor Ring 1 bilfritt.

Men hva betyr det, egentlig?

1. Hvor blir det bilfritt?

Området innenfor Ring 1 er den sentrale sentrumskjernen og berører blant annet Karl Johans gate med sidegater, Kvadraturen, Stortingsgata og ned til Aker Brygge, området rundt Tinghuset, Grensen, Stortorget, deler av Torggata, området rundt Oslo City og Operakvarteret.

Her er et kart:

2. Når skal det skje?

Ap, SV og MDG sier i sin byrådserklæring at sentrum innenfor Ring 1 skal bli bilfritt innen bystyreperioden — det vil si før neste kommunevalg i september 2019.

Om det vil skje gradvis ved at enkelte gater stenges først eller om alt skal skje på en bestemt dato - og i så fall når - vet vi foreløpig ikke.

3. Får noen typer trafikk unntak fra forbudet?

Forbudet skal gjelde alle privatbiler. Heller ikke elbiler og andre lavutslippsbiler får unntak.

Når det gjelder andre typer trafikk, er mye uavklart.

I byrådserklæringen står det at «hensyn til forflytningshemmede, varetransport, kollektivtransport, beboere og transport til viktige samfunnsfunksjoner skal ivaretas».

Her gjenstår en rekke avklaringer, for eksempel:

  • Hvordan legger man til rette for utrykningskjøretøyer?
  • Skal regjeringsmedlemmer fortsatt bli kjørt til departementsdøren i svart bil?
  • Skal gatene stenges av fysisk, eller skal forbudet innføres ved hjelp av skilting?
    4. Hva med taxier - skal de få kjøre innenfor Ring 1?

Ja, byrådet ser for seg at man fortsatt skal komme seg til steder innenfor Ring 1 med taxi.

Men akkurat hvordan dette skal løses er uavklart. Det kan for eksempel være snakk om spesielle traseer taxiene kan kjøre eller bestemte oppsamlingspunkter.

Byrådet lover at taxinæringen skal tas med på råd om utformingen.

Les også om hvordan forbudet mot biler i Oslo sentrum omtales i medier i andre land:

Les også

Verden hyller bilfritt Oslo

5. Hvor mange bor egentlig innenfor Ring 1?

1063 personer er bosatt i sentrum i 2015, ifølge Oslo kommunes statistikk. Deres definisjon av sentrum sammenfaller nesten med området innenfor Ring 1.

Hvor mange av disse som har bil har kommunen ikke tall for.

6. Hvor mange kjører i Oslo sentrum hver dag?

Statens vegvesen gjør tellinger av trafikken på Ring 1. Denne viser at mellom 15 000 og 18 000 kjøretøyer i snitt kjører på selve Ring 1 hver dag, opplyser Kaisa Froyn, seksjonsleder for trafikk ved veiavdeling Oslo.

Hvor mange av disse bilene som beveger seg innenfor ringen har ikke Veivesenet tall for.

Transportøkonomisk institutt (TØI) gjør spørreundersøkelser om folks arbeidsreiser. Deres tall viser at 7 prosent av arbeidsreiser til Oslo sentrum skjer med egen bil, mens 64 prosent reiser kollektivt, 22 prosent går og 7 prosent sykler.

Ifølge Plan— og bygningsetaten er det nesten 90 000 arbeidsplasser innenfor Ring 1.

Om man legger TØIs tall om arbeidsreiser til grunn er det litt over 6000 personer som kjører med bil til jobben innenfor Ring 1 hver dag.

Se de fascinerende bildene av hovedstaden på slutten av 1800-tallet:

Les også

Dette er Oslo som bilfri by

7. Hvordan kommer butikkene i sentrum til å bli berørt av forslaget?

Hardt, om du spør Oslo handelsstands forening (OHF). De mener det vil være ødeleggende for handels— og servicetilbudene å gjøre sentrum bilfritt.

Til NRK forteller Gunnar Larssen, leder i Oslo Handelsstands Forening, at han frykter butikkdød dersom gatene blir stengt for biltrafikk.

— Det er ofte handelen som er den store bidragsyteren for å skape liv. Med mindre handel blir det også mindre liv og da får vi en fattigere by, sier Larssen.

I byrådserklæringen står det at byrådet vil invitere næringsliv, beboere og andre interessenter til dialog om gjennomføringen

8. Er det egentlig lov å forby biler i sentrum?

Ja, mener byrådet.

Nei, mener to toppavdokater. Kommunen trenger en lovendring eller støtte fra Regjeringen, har advokatene hevdet. De mener inngrep i rettighetene til parkeringshuseiere og eiere av næringsbygg vil kunne utløse store erstatningskrav.

Men advokatene får motbør også fra sine egne:

— Rent sprøyt, har en annen advokat sagt til Dagbladet om at bilforbudet kan være ulovlig.

Fredag ga klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) byrådet støtte til forslaget om å forby bilkjøring i sentrum.

9. Er det andre byer som har gjort lignende ting?

München i Tyskland står øverst på MDGs liste over byer med bilfritt sentrum som de mener man kan hente erfaringer fra. Her er store deler av gamlebyen bare for fotgjengere.

  • Kastet ut bilene - og fikk ti kilometer med gågate. Her Nürnbergs råd til Oslo.
    Også Freiburg, Gent og Firenze har bilfrie sentrum som partiet mener fungerer godt.
  • Få med deg vår politiske podcast der bilfritt sentrum er et av temaene denne uken:
IMG_0932_doc6m6dedv1k0zr6ojqjth-hZBZK8viUp.jpg