Norge

Legeforeningen krever at Justisdepartementet korrigerer brosjyre

Legeforeningen er provosert over at Justisdepartementet bruker tegning av en lege som nekter å behandle en pasient i en kampanje.

Marit Hermansen er president i Den norske legeforening. Hun mener fremstillingen av legen som nekter pasienten behandling bryter med legenes verdier og politikk.
  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist

– Vi er kjent med at Justis- og beredskapsdepartementet har tatt initiativ til og finansiert en kampanje for å hindre at flyktninger og migranter legger ut på en reise til ingen nytte, skriver president i Legeforeningen, Marit Hermansen, i et brev til departementet.

  • Fikk regning for fødselen: Papirløse må betale

Hun mener fremstillingen av legen som nekter pasienten behandling, er svært uheldig som informasjonsformidling fra offentlige myndigheter.

– Bryter med våre verdier og politikk

– Det bryter med Legeforeningens verdier og politikk og kan føre til et brudd på den tilliten alle pasienter skal ha til en lege. Vi ber derfor om korrigering av det bildet som nå er skapt.

Tegningen viser en lege med stetoskop som slår ut med armene og sier nei til å behandle pasienten fordi pasienten er papirløs.

I brevet president Marit Hermansen sendte på vegne av Legeforeningen, presiserer hun at innholdet i tegningen er et brudd med Legeforeningens egne etiske regler og internasjonale deklarasjoner som gjør det klart at leger skal behandle alle likt, uansett bakgrunn.

Fra brosjyren finansiert av Justisdepartementet. Legen nekter en flyktning behandling, og slår ut med hendene. Teksten sier: «Legen på sykehuset nekter å gi ham behandling, fordi han mangler dokumenter.»

Både i Legeforeningens etiske regler og i en Genève-deklarasjon står det at: Legen skal helbrede, lindre og trøste. Legen skal hjelpe syke til å gjenvinne sin helse og friske til å bevare den.

– Det er en av grunnene til at Legeforeningen har engasjert seg i arbeidet for å sikre også personer uten lovlig opphold adgang til helsehjelp fra norsk helsetjeneste.

Plikt til å hjelpe

Det var provoserte medlemmer som gjorde Legeforeningen sentralt oppmerksom på tegneserien. Hermansen er klar på at Legeforeningen ikke ønsker å bli presentert på denne måten.

– Vi har plikt til å hjelpe dem som trenger det uavhengig av det politiske bildet i Norge. Det følger direkte av legers etiske regler som igjen bygger på den hippokratiske ed, sier Hermansen.

Justis- og beredskapsdepartementet svarer på mail til Aftenposten at de mottok brevet fra Legeforeningen forrige mandag. På grunn av høstferien er det ikke besvart ennå.

Justisdepartementet betalte, men sjekket ikke

Departementet forklarer at de har finansiert informasjonskampanjen i Somalia og at kampanjen ble sluttført i 2015.

– Målet var å spre informasjon om risikoen ved migrasjon og realistisk informasjon om hva som venter i Europa, skriver departementet i mailen til Aftenposten.

De forklarer videre at det ble brukt et bredt spekter av virkemidler, som skriftlig materiell for bruk i skolen, og at det var International Organization for Migration (IOM) som var ansvarlig for gjennomføring av kampanjen, inkludert alt kampanjemateriell, og at Justis- og beredskapsdepartementet ikke la ingen føringer på form eller innhold i informasjonskanalene/materiellet, og endelig resultat skulle heller ikke godkjennes av departementet.

Papirløse pasienter ikke rett på behandling

– Etter gjeldende norske regler har personer uten lovlig opphold begrenset rett til offentlig medisinsk (ikke-akutt) behandling. IOM er en anerkjent internasjonal organisasjon med ansvar for bistand til migranter over hele verden. Vi har tillit til at deres fagkompetanse og lokalkunnskap gir det beste utgangspunktet for å utforme budskap som når frem til målgruppen, skriver departementet.

Les mer om

  1. Legeforeningen
  2. Justis- og beredskapsdepartementet
  3. Politikk