Barneminister Solveig Horne etablerer to institusjoner for barn og unge i Søgne og Bodø

Solveig Horne er bekymret over at barn og unge i barnevernet ikke får den psykiatriske hjelpen de trenger. Hun krever at barnevern og psykiatri må samarbeide bedre.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne er bekymret for barn og unge som faller mellom to stoler: barnevern og psykisk helsevern.

Aftenposten har fått kartlagt at 110 barn og unge i Norge bor på enetiltak, det vil si på institusjoner der ungdom isoleres fra jevnaldrende.

Tallet øker, og det bekymrer både barneombud og Bufdir.

– Barna som faller mellom to stoler

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne er bekymret for barn og unge som trenger hjelp fra både psykisk helsevern og barnevern samtidig.

Mange faller mellom to stoler. Hun vil nå etablere to omsorgs- og behandlingsinstitusjoner for barn og unge. Barnevernet skal være ansvarlig for institusjonene, selv om det er helsehjelp som tilbys.

– Regjeringen foreslår 40,7 millioner kroner til bedre psykisk helsehjelp til barn i barnevernet i 2018, sier Horne til Aftenposten.

Midlene skal hovedsakelig gå til opprettelsen av to omsorgs- og behandlingsinstitusjoner for barn som har stort behov for psykisk helsehjelp, samtidig som de får langvarig og/eller spesialisert omsorg utenfor hjemmet.

I Søgne finnes det allerede en institusjon, og denne skal nå forsterkes slik at ungdom og barn med psykiske problemer kan få hjelp.

– Erfaringene fra hjemmesykehus for barn i andre deler av helsetjenesten skal ligge til grunn for tilbudet og personell fra psykisk helsevern skal ha sitt arbeidssted i institusjonene, sier Solveig Horne.

De to institusjonene skal ligge i Søgne og Bodø, og skal ta imot barn og ungdom fra neste høst.

Helseansvarlig på alle institusjoner

Samtidig skal alle barnevernsinstitusjoner, også enetiltak, ha en egen helseansvarlig.

– Og fra høsten i år skal psykisk helsevern for barn og unge ha egne barnevernsansvarlige.

En forskningsrapport fra NTNU om barn og unges psykiske helse viser at 76 prosent av barn og unge som bor på norske barnevernsinstitusjoner har alvorlige psykiatriske diagnoser. Bare 38 prosent oppgir at de får relevant psykiatrisk hjelp fra spesialisthelsetjenesten.

– For noen barn er barnevernet omsorgssituasjonen, sier Horne.

– Vi må forstå hvorfor de er blitt syke

Horne ønsker å få vite mer om barna og hvorfor de er blitt syke. Hun tror mange barnevernsbarn får sen behandling fordi man har ventet til omsorgssituasjonen deres er stabil.

– Ja, de må ha stabil omsorgssituasjon, men for en del er barnevernet denne omsorgssituasjonen. Og det skal ikke gå utover barna at etatene ikke snakker sammen. Det er på tide at profesjonskampen legges vekk, og at barnevern og psykiatri samarbeider, sier hun.

De siste årene har det vært flere alvorlige hendelser der barn og unge med psykiske lidelser har vært voldelige.

Ungdom på enetiltak ble drapsmann

For tre år siden ble en sosionom drept på nattevakt i Asker. Femtenåringen som drepte, bodde på enetiltak.

Hun ble som første mindreårig dømt til ni års forvaring og skulle sone i Bjørgvin ungdomsfengsel i Bergen, men har mer eller mindre vært innlagt ved en avdeling ved Sandviken psykiatriske klinikk de siste tre årene.

Forsvareren: Frykter flere grusomme hendelser

Cecilie Nakstad er forsvarer for ungdommen. Hun mener det er for lite ressurser, for dårlig kompetanse og elendig samordning mellom barnevern og barnepsykiatrien

Advokat Cecilie Nakstad kritiserer tilbudet til barn med alvorlige psykiske lidelser.

Advokaten frykter at det vil skje flere grusomme hendelser i årene som kommer.

– Det har ikke skjedd noe med det elendige tilbudet vi har til barn når det gjelder alvorlige psykiske lidelser. Det er derfor ikke tilfeldig at det er flere barn som er gjerningspersoner, og jeg er redd det blir flere, sier hun.