Norge

Dømt til syv års forvaring for overgrep

Den 44 år gamle mannen fra Romerike som var tiltalt for overgrep mot syv gutter, er ilagt forvaringsdom.

 • Frode Sætran

Oslo tingrett dømte den 44 år gamle læreren til syv års forvaring, med en minstetid på fire år og åtte måneder.

En av guttene (16) som ble utsatt for en rekke overgrep, synes dommen burde vært enda strengere.

— Men det er bra han fikk forvaringsdom, jeg håper han aldri slipper ut, sier 16-åringen.

— Det skjedde en del ting som jeg aldri orket å snakke om. Nå er jeg bare glad for at jeg fortalt om de som skjedde, sier gutten i dag.

Den 44 år gamle læreremn, karatetreneren og speiderlederen var tiltalt for gjentatte og hyppige overgrep mot syv gutter over et tidsrom på 13 år. Den yngste av guttene var 11 år på gjerningstidspunktet. Tiltalepunktet for en av guttene ble frafalt. For øvrig erkjente 44-åringen straffansvar for det meste det han var tiltalt for.

Oslo tingrett slår fast at 44-åringen misbrukte sin stilling og inntok en posisjon nærmest som farsfigur som han brukte for å skaffe seg seksuell omgang. Retten kaller det et alvorlig svik.

44-åringen var klasseforstander for en av guttene som han misbrukte over lang tid. Han opptrådte på alle arenaer i guttens hverdag, og de seksuelle krenkelsene fant sted på samtlige av disse.

«I formildende retning finner retten intet å anføre», skriver tingrettsdommer Marianne Trætteberg.

Les også

- Er redd for at folk skal se ned på meg

Der tingretten vurderer statsadvokat Irlin Irgens påstand om forvaringsdom, slår retten fast at det ikke er tvil om at de kun var politiets pågripelse som avverget flere overgrep. Retten viser også til rapporten fra rettes sakkyndige, psykolog Bjørn Solbakken og psykiater Rita Lyngved som diagnostiserte 44-åringen som pedofil, og uttalte at han sannsynligvis vil begå nye overgrep om han får anledning til det.Læreren ble i tillegg dømt til å betale erstatning og oppreisning til de fornærmede.

 1. Les også

  Overgrepstiltalt lærer trues i fengselet

 2. Les også

  Overgriperen deltok i behandling

Relevante artikler

 1. NORGE

  – Først var han snill. Så ble han skikkelig sinna, forklarte småjente om voldtektsmannen.

 2. NORGE

  50 år gammel mann dømt for overgrep mot 106 barn

 3. NORGE

  Hordalandspolitiker dømt til forvaring for overgrep mot gutter

 4. NORGE

  Barnehageassistent dømt til ti års forvaring

 5. NORGE

  Nytt sjokk for voldtektsofre 16 år etterpå

 6. NORGE

  Tiltaler mann i 30-årene for overgrep mot niesen (3) og flere venninner