– Urimelig angrep

Statssekretær Erik Lahnstein i Samferdselsdepartementet avviser kritikken fra opposisjonen.

Les også:

Les også

Opposisjonen: Bløff om veisatsing

– Dette er et urimelig angrep fra opposisjonen. De kan ikke snakke seg bort fra at denne regjeringen gjør vesentlig mer enn forgjengerne på vei. Vi ligger på et vesentlig høyere nivå, både når gjelder vedlikehold og bygging av ny vei, sier statssekretær Erik Lahnstein i Samferdselsdepartementet.

Men bygges det mer vei, målt i kilometer?

– Det er det ikke lett å si noe om. Det føres statistikk for antall kilometer som åpnes hvert år, men dette gir bare én indikasjon. Og prosjekter som en regjering starter, vil først åpnes flere år senere. Uansett lå veibevilgningene for årets budsjett 50 prosent høyere enn Bondevik-regjeringens – for 2006. Vi skal også huske på at det nå bygges veldig dyre veianlegg, som firefelts vei flere steder i landet, og senketunnel under Bjørvika. Vi har tatt unna en del flaskehalser som ikke er imponerende i antall meter, men som har stor betydning for trafikantene.

Er det uheldig at Vegdirektoratet ikke vet hvor mange kilometer vei som er under bygging?

– Å bruke dette som et uttrykk for hvor mye som gjøres, blir uansett fort misvisende, sier Lahnstein.