Pandemiplaner får stryk

Flere norske kommuner lagde pandemiplaner som ikke tålte dagens lys. De hadde planer som rett og slett ikke lot seg gjennomføre, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

Vaksineringen mot svineinfluensa har gitt problemer i mange norske kommuner.

Noen steder er kaoset komplett. I andre kommuner går vaksineringen mot svineinfluensa på skinner. Så hva er årsaken til at det er så stor forskjell nå som alle norske kommuner har fått vaksinen?

Ifølge helsedirektør Bjørn-Inge Larsen er deler av svaret at mange kommuner rett og slett hadde for dårlige beredskapsplaner. Helsemyndighetene har de siste tre årene gjentatte ganger pålagt kommunene å trene på det som vil skje når en pandemi treffer Norge. Hensikten var å avdekke eventuelle svakheter ved pandemiberedskapen.

Små kommuner.

Nå som pandemien faktisk rammer, er det likevel mange kommuner som får stryk.

–Jeg tror det skyldes at noen av planene ikke tåler møtet med virkeligheten. Det kan ha mange årsaker. Noen kommuner har basert seg på at fastlegene skal gjøre alle vaksinasjonene, mens legene har vært for opptatte med å ta seg av pasienter, sier Larsen.

Han kan ikke tallfeste hvor mange kommuner det dreier seg om.

–Veldig mange kommuner har fått det godt til, og alle får det til på et slags vis. Men noen hadde planer som ikke lot seg gjennomføre, sier han.

–Er det i små eller store kommuner hvor beredskapen svikter?

–De fleste tilfellene jeg har hørt om er mindre kommuner, sier Larsen.

Tre års øvelse.

Da svineinfluensaen brøt ut i Mexico i vår, ble fylkesmennene bedt om å sjekke at alle 430 norske hadde pandemiplaner. Det hadde de. Nå har de blitt nødt til å ta dem i bruk.

–Folkehelseinstituttet har hatt øvelser og øvd med kommunene i tre år. Det er gjort nokså intenst arbeid i forkant. Men virkeligheten kan være mer krevende enn man får til gjennom øvelser og planer, sier Larsen.

I Sverige er det de 21 landstingene som har fått ansvaret for vaksineringen av landets befolkning. De har også ansvaret både for primær— og spesialisthelsetjenesten i landet til vanlig, og skiller seg derfor fra den norske organiseringen. Helsedirektøren ser ikke bort fra at en slik slagkraftig enhet kan være nyttig spesielt i slike ekstraordinære situasjoner som årets pandemi.

–Men det er viktig å gi kommunene litt forståelse også. Dette er første gang vi kan tilby en vaksine til en smittsom sykdom etter noen måneder. Dette er en helt ny øvelse, understreker Larsen.

175000 smittet.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet var i går opptatt av å roe den norske befolkningen og poengtere at svineinfluensaen for de aller fleste er en mild sykdom. De anslår at rundt 175000 nordmenn kan være smittet. Influensatrykket har økt betraktelig de siste ukene. Folk blir bedt om å innskjerpe spesielt «hostekulturen» sin, for å forhindre smittespredning.

Overlege Bjørn Iversen ved Folkehelseinstituttet sier at det er uaktuelt å ta i bruk drastiske virkemidler som å stenge skoler eller grenser for å hindre smitten.

–Å stenge skoler, offentlig kommunikasjon eller grenser er dyre tiltak som ikke har effekt. De er i verktøykassen vår, men er helt uaktuelle. Det er bare snakk om slikt dersom samfunnet er i oppløsning, sier Iversen.