Norge

Olsen: - En utrolig lettelse

Vestfold politidistrikt har henlagt korrupsjonsanklagene mot Frp-nestleder Per Arne Olsen og lokalpolitiker Bent Moldvær fra Tønsberg.

Frp-nestleder Per Arne Olsen (bildet) uttrykker lettelse over politiets konklusjon.
  • Elisabeth Rodum

Sammen med Moldvær har tidligere Tønsberg-ordfører Per Arne Olsen vært under etterforskning for korrupsjon i forbindelse med boligkjøp i hjembyen.

Vestfold politidistrikt har nå kommet til at verken Olsen eller Moldvær har gjort seg skyldige i noe straffbart i forbindelse med leilighetskjøpene.

— Selv om jeg har ventet og trodd dette hele tiden, er det en utrolig lettelse å få dette fastslått, sier Frp-nestlederen til Aftenposten.no like etter at politiet har kunngjort beslutningen om å henlegge korrupsjonssaken mot Olsen og Moldvær, gruppeleder for partiet i Tønsberg.

Per Arne Olsen har vært permittert både som andre nestleder i Frp og som stortingsrepresentant for Vestfold mens saken ble etterforsket. Olsen gjenopptar nå med øyeblikkelig virkning sin virksomhet i partiet.

— Etterforskningen er avsluttet, og denne renvaskelsen er helt i tråd med det Per Arne Olsen selv har hevdet hele tiden. Nå er han tilbake i politikken for fullt, og det er en gledens dag for partiet å få tilbake sin nestleder, sier Frp-leder Siv Jensen til Aftenposten.no.

Boligkjøp

Det var i fjor høst politiet innledet sin etterforskning for å avdekke eventuelle lovbrudd, etter Olsens kjøp av en eiendom på Jarlsø utenfor Tønsberg, direkte fra utbygger og med en garasje på kjøpet. Siden midten av nomember har Olsen og Moldvær hatt status som siktet.

Nå er politiet ferdig med sin etterforskning, og den påtalemessige konklusjonen klar:

Vestfold politidistrikt har henlagt sakene mot tidligere ordfører i Tønsberg Per Arne Olsen og lokalpolitiker Bent Moldvær. Intet straffbart forhold er påvist, heter det i en pressemelding fra politiet.

Leilighetene som Olsen og Moldvær kjøpte ble ikke lagt ut for salg i det åpne markedet. Boligprosjektet på Jarlsø ble utvidet med 130 flere leiligheter enn det som var vedtatt i reguleringsplanen, samtidig som Olsen var ordfører og Moldvær satt som leder i bygningsrådet.

Utbyggingsprosjektet var så populært at 53 leiligheter var solgt før annonseringen startet. Et halvt år etter byggestart var 110 av 116 leiligheter solgt, samtidig som Olsen og Moldvær altså hadde sikret seg en avtale direkte med utbyggeren.

Sluttstrek

Saken har vært etterforsket av økoteamet i Vestfold i nært samarbeid med Økokrims bistandsteam, og den har blitt etterforsket som en mulig overtredelse av straffeloven § 276a – korrupsjon ved å ha mottatt en utilbørlig fordel i anledning partenes stilling eller posisjon.

Det er foretatt avhør av de siktede, og i tillegg er et tyvetalls vitner avhørt. Det er videre innhentet en god del skriftlig materiale. På bakgrunn av hva etterforskingen har frembrakt av informasjon mener påtalemyndigheten i politiet at det er grunnlag for å sette sluttstrek for etterforskingen.

Det er særlig tre sider rundt leilighetskjøpene til Per Arne Olsen og Bent Moldvær som har vært gjenstand for etterforsking:

  • Etterforskningen har ikke avdekket noe som tyder på at prisen de to har betalt for sine respektive leiligheter har fraveket markedspris , opplyser politiet.
  • Politiet mener heller ikke at det har funnet sted en særskilt tildeling av leiligheter til Per Arne Olsen og Bent Moldvær.
  • Det har heller ikke kommet frem opplysninger om at Per Arne Olsen eller Bent Moldvær har mottatt en utilbørlig fordel ved tildeling av vederlagsfri garasje— eller båtplass . Også andre kjøpere har på ordinært grunnlag forhandlet seg fram til dette, ifølge politiet.
  • Det er ikke fremkommet noe som å peker i retning av at her er det noe straffbart, sier politiinspektør Jan Stapnes i Vestfold politidistrikt, etterforskningsleder i saken, til Aftenposten.no.

Vestfold politidistrikt påpeker i pressemeldingen at de ikke har vurdert hvorvidt de siktede har vært aktsomme eller skjønnesomme i sine handlinger.

- Handler om etikk

Uavhengig av politiets etterforskning gransker kontrollutvalget i kommunen om Per Arne Olsen og Bent Moldvær har brutt etikkreglementet.

- Jeg er ikke overrasket over politiets konklusjon. Jeg har aldri mistenkt Olsen for å gjøre noe ulovlig. Men politietterforskningen har hele tiden vært et sidespor, etter min mening. Dette dreier seg om etikk, og ikke om juss. Dette er en juridisk frifinnelse, men det er ingen etisk frifinnelse, sier Lars Egeland, leder i Tønsberg SV, til Aftenposten.no.

— Jeg mener Olsen har opptrådt på en måte som gjør at det kan reises spørsmål rundt koblingen til utbyggerne, og at han har bidratt til å svekke politikernes omdømme, fortsetter Egeland.

Dette er en lykkelig dag. Jeg tror jeg skal koste på meg to lightflasker i kveld.
Per Arne Olsen

Olsen: - Klar frifinnelse

- Noe klarere frifinnelse enn dette tror jeg ikke man kan få, sier Per Arne Olsen selv om konklusjonen fra politiet.

— Samtidig er dette også en form for dom over udokumenterte påstander fra lokalpolitikere, føyer han til.

— Men først og fremst er dette en lykkelig dag. Jeg tror jeg skal koste på meg to lightflasker i kveld.

Advokaten John Christian Elden, som har vært Per Arne Olsens forsvarer i saken, varsler at saken kan få rettslig etterspill.

— Dette var som ventet. Saken er grundig etterforsket og kunne bare få et slikt resultat. Olsen har vært utsatt for et politisk rotterace fra motstandere, og jeg vil nå vurdere om saken skal få konsekvenser for dem, sier Elden til VG Nett.

Fikk kritikk for annet boligkjøp

Tønsberg-politiker Bent Moldvær sier til Aftenposten.no at han er lettet over konklusjonen fra politiet.

— Jeg har tenkt meg om, har gått gjennom saken, og har ikke kunnet se at jeg har gjort noe galt. Jeg er glad for at påtalemyndigheten nå mener det samme, sier Moldvær.

Per Arne Olsen har tidligere fått kritikk fra Kommunesektorens etikkutvalg, oppnevnt av KS, etter at han kjøpe en ungboleilighet i Tønsberg som egentlig skulle være forbeholdt unge førstegangskjøpere.

Senere ble leiligheten solgt videre med en god forjeneste, uten at Olsen hadde bodd i den selv.

Les også

  1. Frp-nestleder etterforskes etter boligkjøp

  2. Stortingsrepresentant fikk gratis garasje

  3. Frp-politiker tar ikke selvkritikk for eiendomskjøp

  4. Frp-nestleder granskes for bolighandel