Norge

Ingen skifergass for Statoil i Kina

I fjor høst annonserte Statoil friskt at selskapet ville ha en skifergassavtale med Kina innen utløpet av 2010. Ingen avtale er inngått, og tonen fra Statoil er langt spakere.

Ny teknologi med horisontale brønner og hydraulisk knusing av gassholdig skifer har medført skifergassrevolusjon i USA. Nå ønsker Statoil å bli med på eventyret også i Kina, men en avtale med kineserne har ikke vært så lett å oppnå som Statoil-ledelsen trodde.
  • Hilde Harbo
    Hilde Harbo

Les også:

Det var Statoils sjef for global forretningsutvikling, John Knight, som under oljemessen i Stavanger i august i fjor kom med den optimistiske uttalelsen:

— Jeg tror vi kan annonsere en avtale om utforskning av et skifergassfelt med et kinesisk oljeselskap innen utgangen av 2010, sa han den gang.

Knight opplyste videre at Statoil er et av de internasjonale oljeselskapene kineserne har utpekt som mulig samarbeidspartner for utvikling av skifergassfelt. Han sa videre at han hadde tro på en snarlig avtale om utforskning, og at man ville bore letebrønner for å teste utvinningsmulighetene dersom utforskningen ga resultater.

Fredspristrøbbel?

Etter at Knight opplyste om Statoils store planer i Kina, utnevnte Den Norske Nobelkomité den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo til vinner av fredsprisen, noe som førte til sterke kinesiske reaksjoner.

Forholdet mellom Kina og Norge ble spent, og forhandlingene om en frihandelsavtale mellom Norge og Kina ble utsatt på ubestemt tid.

Det er ikke bare Statoils skifergassavtale som lar vente på seg.

I mai i fjor inngikk Statoil en avtale med det kinesiske oljeselskapet Sinochem om salg av en 40 prosents andel av Statoils oljefelt Peregrino i Brasil. Avtalen, som er verd nærmere 20 milliarder kroner, forutsetter ratifisering fra myndighetene i Kina og Brasil. Statoils talsmann Bård Glad Pedersen medgir at avtalen ennå ikke er ferdig godkjent.

- Tror Statoil at fredsprisutdelingen kan ha medført at Kina vil straffe norske myndigheter og selskaper gjennom å trenere avtaler med Statoil?

— Vi jobber i en langsiktig bransje, og har ikke grunnlag for å spekulere om slike konsekvenser, sier Glad Pedersen.

Internasjonalt kappløp.

Statoil-sjef Helge Lund sa til Financial Times så sent som i november i fjor at Statoil er i en prosess for å inngå en avtale for å se på skifergassmuligheter i Kina.

Glad Pedersen vil ikke kommentere om det fortsatt pågår forhandlinger med kineserne. Han sier at man ikke har noe nytt å melde, og at man vil offentliggjøre en avtale når og hvis den blir inngått.

- Vi har signalisert en generell interesse for å se på skifergassmulighetene sammen med kinesiske selskaper. Det er det jeg kan si.

Statoil har erfaring fra skifergassvirksomhet i USA, men er ikke det eneste store oljeselskapet som er sultne på å få en bit av Kinas store skifergassressurser.

Skifergassrevolusjonen i USA, som har gjort landet selvforsynt med gass, har medført stor interesse for nye leteområder både i Kina og andre steder i verden. Ny teknologi med horisontale brønner og hydraulisk knusing av gassholdig skifer har gjort utvinning langt mer rimelig og effektiv. Både BP og Shell har allerede gjort avtaler med Kina om utforskning av skifergassfelt.