Køkaos på grensen: Vurderer å sende ekstra sjåfører til grensen for å få gods inn i Norge

Mandag var det kaos på grensestasjonen ved Svinesund. Opp mot fem timers kø for lastebiler og vogntog er ikke akseptabelt, mener Norges Lastebileier-Forbund.

Køkaos ved grensen
Lange køer for både lastebiler og personbiler ved grensen fra Sverige mandag.
  • Hans O. Torgersen

På det verste var køen av lastebiler og vogntog helt ned mot Hogdal i Sverige, 11 kilometer fra grensen.

Kombinasjonen av mye godstrafikk og en voksende kø av personbiler som sperret for tungtrafikken inn i Norge, gjorde situasjonen ekstra ille.

I tillegg var det så mye trafikk med lastebiler og vogntog at parkeringsplassen ved tollstasjonen ble full.

Køen av personbiler sperret her for lastebiler som skal inn på avkjøringsfilen til tollstasjonen ved Svinesund.

– Vi har fryktet dette siden åpningen ble varslet. Vi har vært i kontakt med både departementet og Statens vegvesen for å få satt inn tiltak for å forhindre dette, skriver administrerende direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund i en e-post.

Går tom for kjøretid

Køene skaper store utfordringer for transportfirmaene.

– Ikke bare fordi godset blir forsinket, men også fordi sjåførene går tom for kjøretid. Dermed risikerer de å bryte loven for å komme seg inn i landet. Vi har kontakt med flere av våre medlemsbedrifter som sliter med å få bilene sine inn, og som vurderer å sende ekstra sjåfører til grensen, skriver Mo.

Han viser til at tidsmarginene i transportnæringen i mange tilfeller er så stramme at forsinkelser kan få negative konsekvenser lenger ut i kjeden.

Parkeringsplassen for lastebiler på tollstasjonen på Svinesund er helt full, mens køen av personbiler snirkler seg forbi politiets innreisekontroll og videre til teststasjon i bakgrunnen.
Mandag ved 20-tiden var det fortsatt lange køer ved Svinesund.

– Myndighetene har gjennom hele pandemien vært tydelig på at transport er samfunnskritisk, og at en svært viktig oppgave er å forhindre at forsyningslinjene stopper opp. Da mener jeg et rimelig krav er at de sørger for kapasitet og infrastruktur som er god nok til å sikre en god gjenåpning, skriver Mo.

Vil flytte persontransporten

I dag kan hverken lastebiler eller privatbilister kjøre inn over den gamle Svinesundsbroen. Der kan kun grensependlere kjøre. Alle andre må gjennom politiets kontrollstasjon og teststasjonen ved den nye broen.

– Vi mener dette ikke er godt nok. Persontransport bør i størst mulig grad sluses over gamlebroen. Det bør settes opp skilter som tydelig deler filene over den nye broen i privattrafikk og næringstrafikk. Situasjonen som var mandag, kan vi ikke akseptere, skriver Mo.

Veivesenet skal møte politi og toll

– Vi ser at det har vært problemer på Svinesund. Vi har avtalt møte med politiet, tollvesenet og Halden kommune onsdag for å se hva som er mulig å få til av løsninger, sier Kjetil Wigdel.

Han er avdelingsdirektør for utekontroll i Statens vegvesen.

– Hva med å bruke den gamle Svinesundsbroen?

– Det er noe at det vi skal se på i møtet onsdag.