Norge

– Stopp støtten til etniske foreninger

It-gründer Shahzad Rana er glad for at han vokste opp i Sandnes da det ennå ikke fantes innvandrerorganisasjoner der.

Samfunnsdebattant Shahzad Rana mener støtte til etnisk baserte foreninger svekker integreringen.

  • Einar Haakaas
  • Alf Endre Magnussen
  • Olga Stokke
    Journalist

Aftenposten skrev i går at integreringspenger går til innvandrerorganisasjoner, hvorav mange er etnisk basert. IT-gründeren og den profilerte samfunnsdebattanten Shahzad Rana mener offentlig økonomisk støtte til innvandrerorganisasjonene bør stoppes inntil man har vurdert effekten.

– Jeg tror ikke Integrerings— og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har kontroll med hva disse organisasjonene gjør. Hva bruker de pengene på? Her må det ryddes opp. IMDi opptrer som en Lade-jarl og strør om seg med penger, sier Rana.

Tok ordet

I fjor høst deltok han i en debatt i regi av Frivillighet Norge om tilskudd til innvandrerorganisasjoner. Som eneste stemme snakket han de andre midt imot, og hevdet at innvandrerorganisasjoner er med på å bygge murer istedenfor å rive dem.

– Det er et sykdomstegn at det er så mange innvandrerorganisasjoner organisert utelukkende etter etnisitet. Det fører til segregering, det motsatte av integrering. Skal man lykkes med integrering i Norge, må det skapes en felles fremtid på en felles arena. Integrering må skje på tvers av ulikheter, ikke på grunn av ulikheter, mener Rana.

Han sier at det ikke fantes innvandrerorganisasjoner da han som åtteåring kom til Norge og Sandnes i 1976, og vokste opp i en norskpakistansk familie.

– Gudskjelov for det. Vi hadde en felles sandkasse, ikke oppdelt for tamiler, pakistanere og somaliere eller etnisk norske, sier han.

Rana er knusende i sin kritikk av IMDis utdeling av penger.

– Dette er en honningkrukke for mange innvandrerorganisasjoner. IMDi er med på å sette farge på folk, de skaper segregering. Det er mye penger i omløp, og jeg er skeptisk til finansiering fra det offentlige. Folk må gjerne danne sine egne foreninger, for mange kan det være en trygghet i en ukjent og ny hverdag. Men man må ikke gjøre integrering til business og som skalkeskjul for å få penger fra staten, sier Rana.

Skal staten finansiere aktiviteter mener Rana at dette må være aktiviteter som går på tvers av etniske linjer.

Systemkritikk

I 2008 fikk 402 innvandrerorganisasjoner 604 tildelinger. Rana synes det er betenkelig at myndighetene fortsetter å strø om seg.

– Av mangel på bedre strategier og visjoner, deler staten ut penger i håp om at noen av tiltakene skal blomstre.

Han er medlem av Kringkastingsrådet og har sittet i Skiforeningens styre.

– Skal jeg starte en skiforening for pakistanere, eller skal jeg delta i Skiforeningen som har eksistert i en årrekke? Skal muslimske barn ha egen speidergruppe, spør han retorisk, og svarer at det bør være et mål i seg selv å nå barn og unge på tvers av kultur og religion.

– Er det noen som fordomsfritt kan bevege seg på tvers av alle ulikheter så er det nettopp barn. Men det hjelper jo ikke når IMDi finansierer prosjekter som skaper segregering.

Følger opp

IMDIs leder for Analyse og tilskudd, Bjørn Holden, svarer på kritikken.

–.Vi følger aktivt opp at fylkeskommunenes forvaltning av de vel 14 mill..kroner årlig til frivillig virksomhet lokalt, følger retningslinjene. Dersom Rana er uenig i retningslinjene, er det et politisk spørsmål. Når det gjelder den halvparten av støtten til aktiviteter som går til innvandrerorganisasjoner, ble reglene innskjerpet i 2009. Det skal normalt ikke lenger gis støtte til aktiviteter som kun er rettet mot en bestemt gruppe. IMDi følger opp rapporteringene fra fylkeskommunen for at praksisen blir i tråd med de nye retningslinjene. IMDi vil gjennomgå både fakta om konkret innhold i aktivitetene og kravene i tilskuddsbrevene, sier Holden.

Les også

  1. Utvalg forsvarer støtten

  2. Ikke kapasitet til kontroller nå heller

  3. Millioner til integrering – usikker effekt