Vekterstreiken er over

NHO og Norsk Arbeidsmandsforbund bekrefter at vekterstreiken er over. De ansatte tar opp igjen arbeidet senest klokken 6 fredag morgen.

Norsk Arbeidsmandsforbund har blant annet tatt ut vektere fra Securitas i streik. Nå avsluttes streiken.
  • NTB-Anders R. Christensen

Vekterstreiken begynte 16. september, og ble med det en av de lengste streikene i Norges historie. Da tok både Parat og Arbeidsmandsforbundet vekterne sine ut i streik. Parat og NHO ble enige 2. november, mens Arbeidsmandsforbundet fortsatte streiken.

Men klokka 17 torsdag ettermiddag ble det klart at det er enighet mellom partene.

– Koronaoppgjøret ble et kostbart oppgjør, men vi er lettet over at konflikten er over, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel i en pressemelding.

Tilbake i jobb snarest mulig

«Avtalen er på linje med det Parat sa ja til 2. november, både i økonomiske tillegg og ellers. Samtlige 2.467 vektere i konflikt går nå tilbake til jobb så snart som mulig og senest fredag morgen.», heter det i pressemeldingen fra NHO.

Arbeidsmandsforbundet bekrefter at avtalen økonomisk ligger på det samme som avtalen Parat inngikk. Det innebærer blant annet et tillegg på 3,50 kroner timen fra 1. august og ytterligere 1 krone fra 1. april neste år. I tillegg økes natt-, helg- og skifttillegg med 2 kroner.

Forbundet skriver at løsningsforslaget også innebærer at fastlønn er normen i Vekteroverenskomsten. Unntaket er for deltidsstillinger under 20 prosent. Videre vil man som et prøveprosjekt kunne gi timelønn for ansatte under 50 prosent.

Videre fastslår løsningen at de som jobber fast dagtid (37,5 timer per uke), har rett til fri på bevegelige helligdager med full lønn.

Den tar også vekk adgangen til å avtale kortere vakter enn tre timer. Videre er en tekst mot ufrivillig deltid forsterket og lærlingene er sikret økt forutsigbarhet, ifølge NAF.

– Ikke forsvarlig å fortsette

Forbundsleder Anita Johansen sier i en kommentar at det ikke var forsvarlig å fortsette denne konflikten, både av hensyn til de streikende, bransjen og dens kunder.

Hun mener resultatet viser at konfliktens lengde var nødvendig for å oppnå resultater.

Medlemmene vil nå ta stilling til resultatet i uravstemning.