Nye Veier ville skrote nybygget motorvei. Nå sier Viken nei.

Regjeringens veiselskap Nye Veier må bruke det som er bygget av ny motorvei mellom Kløfta og Kongsvinger. Det sier fylkesrådet i Viken.

Nybakk på Romerike. Her ender motorveistrekningen som Statens vegvesen har bygget fra E6 ved Kløfta og i retning Kongsvinger. Nå jobber Nye Veier på spreng for å få avklart om videre veibygging skal droppes fullstendig.

«Denne relativt ferske motorveien kan bli skrotet.» Det skrev Aftenposten tidlig i september. Mellom Kløfta og Kongsvinger har Statens vegvesen bygget to av tre deler av ny motorvei på E16.

Del to, som er bygget fra Kongsvinger, sto klar så sent som i 2014.

Men så stoppet arbeidet opp. Lokalpolitikere ble lei av at Veivesenet ikke kom videre. De ba om at oppdraget med å fullføre veien ble overført til Nye Veier.

I fjor fikk de viljen sin. Men så kunne Aftenposten fortelle at det slett ikke er sikkert at Nye Veier vil fullføre veien slik den er planlagt.

Les også

Dette er veiene og jernbanen Statens vegvesen, Nye Veier og Bane Nor vil bygge – og skrote

Da startet protestene

I stedet er det aktuelt å bygge en helt ny motorvei, enten et stykke nord eller sør for der motorveistrekket går fra Kløfta i dag.

At dette kan bli løsningen forklarer Nye Veier med at det er dukket opp et krav om at E16 skal tåle en 200-årsflom. Grunnforholdene er så dårlige at utbygging av den delen som står igjen blir svært dyr.

Så dyr at Nye Veier kan komme til å prioritere andre veier i stedet.

Mens fire ordførere i de involverte kommunene tygger på forslaget, er det reist en liten storm av protester. Naturvernforbundet mener at å bygge ny vei et annet sted er å sløse med naturen. Andre peker på at mer dyrket mark er truet. På Skarnes utenfor Kongsvinger frykter de at veien kan havne gjennom sentrum her.

Nå har fylkesrådet i Viken, der deler av E16 går, gjort seg opp sin mening.

August 2020. Tonje Brenna (Ap) (t.h.) og Anne Beate Tvinnereim i (Sp) sikrer flertall i Viken fylkesråd for å bygge ny E18 vest for Oslo. Nå er de også klare på hva de vil med E16 mellom Kløfta og Kongsvinger.

Krever at veien som står der brukes

«Vi krever at planleggerne i Nye Veier tar mer hensyn til dyrket mark og gjenbruker dagens veianlegg på E16 mellom Kløfta og Kongsvinger,» skriver Viken i en høringsuttalelse.

– Vi må utnytte ressursene på en bedre måte ved å jobbe videre med veialternativer som skåner dyrket mark, naturverdier og kulturarv. Å bruke den eksisterende firefeltsveien gir minst inngrep og utnytter investeringene som allerede er gjort, sier fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap).

Siste ord er det i utgangspunktet kommunestyrene i Kongsvinger, Ullensaker, Nes og Sør-Odal som har om hvor ny vei skal bygges. Men ved innsigelser kan saken igjen til slutt havne hos regjeringen ved Samferdselsdepartementet.