Hege Storhaug mener ekstrem islam truer Norge. Her er hennes forslag for å stoppe det.

Islamkritikeren mener det norske demokratiet vil gå til grunne uten drastiske tiltak nå. Hun vil redigere Koranen. Stenge enkelte moskeer. Og vokte grensene med gjerder og soldater.

Det stormer rundt innvandringsminister Sylvi Listhaugs (Frp) forslag for å begrense asyltilstrømningen til Norge. Men islamkritiker Hege Storhaug mener det trengs skarpere lut.

Økende oppslutning om ekstrem islam, også i europeiske land som Norge, har gitt vind i seilene for Storhaugs analyser og advarsler. Hennes siste bok Islam, den 11. landeplage har fått en stor leserskare. Hun mener det skyldes at folk nå ser at det er økt oppslutning om det hun kaller «den totalitære ideologien som vokste frem da Mohammed kom til Medina i 622».

Storhaug har kort sagt blitt en stemme som flere i norsk politikk i økende grad lytter til.

Storhaug: Vi var heldige med Jesus

I boken sin kommer Storhaug i liten grad inn på konkrete, politiske tiltak. Men i dette intervjuet foreslår hun flere tiltak som hun mener er helt nødvendige for å «redde» vårt demokrati og vår frihet.

Les politiske reaksjoner på Storhaugs forslag:

Hege Storhaug i Human Rights Service (HRS) har i mange år kritisert sider ved islamsk religion og kultur. Hun har mange motstandere og kritikere, men også støttespillere.

Storhaug mener så mange som 30–35 prosent av muslimene i Norge kan være fundamentalister som ønsker å innføre islamske lover og regler.Som kilde viser hun til en undersøkelse fra sosialforskningsinstituttet i Berlin med 9000 spurte i seks europeiske land. Den viser at 44 prosent av muslimene har fundamentalistiske holdninger, mot bare 4 prosent av de kristne.

— Antar du at tre-fire av ti muslimer i Norge er en trussel mot norske verdier?

— Ja, det kan være så mange, svarer hun og forklarer at dette er muslimer som setter det religiøse lovverket over det nasjonale og at de «vil motarbeide de fire sentrale frihetsverdiene», som hun mener er: Likestilling mellom kjønnene, at alle mennesker er likeverdige, religiøs frihet med rett til å konvertere og falle fra – og ytringsfrihet.

- Men du skal ikke gå så veldig langt tilbake i tid før det i Norge var få som var for likestilling mellom kjønn og definerte alle som likeverdige? Hvorfor karakteriserer du det som et typisk trekk ved islam?

— Fordi vi var heldige. Jeg er ikke personlig troende, men jeg har erkjent at vi var veldig heldige med Jesus. Han var verdens første hippie og pasifist. Han drev ikke med flerkoneri, han løftet aldri et sverd, men vendte det andre kinnet til.

- Mange vil gå rundt og tenke at «den jeg møter på gaten, kan være en av dem du snakker om».

— Hvis folk tenker sånn, er det synd, men det er ikke noe jeg kan gjøre noe med.

Les forskeres kommentarer til Storhaugs tall:

Her er Storhaugs konkrete forslag:

STORGHAUGS FORSLAG: Å stryke enkelte deler av Koranen.

1. Stryke såkalte hatvers i Koranen i norsk oversettelse

Storhaug mener de såkalte sverdversene i Koranen må strykes. Som eksempler viser hun til disse:

5:33 «Deres lønn som bekjemper Gud og Hans sendebud og farter omkring og stifter ufred på jorden, skal være at de drepes eller korsfestes, at hender og føtter avhugges kryssvis, eller at de forvises fra landet. Dette vil være en skam i denne verden. I det hinsidige venter en svær straff.»

8: 57: «De verste krek overfor Gud er de som er vantro, og ikke vil tro.»

Bare den redigerte versjonen skal kunne brukes i norske moskeer, mener Storhaug, og hun svarer slik på spørsmål om hvem som skal redigere Koranen:

— Kirken og biskopen, sammen med imamene, kan finne ut hva de kan stryke. Hør her, dette er egentlig veldig alvorlig, det er vers i Koranen som brukes aktivt til å drepe mennesker i dagens verden.

- Men det er kirken selv som styrer over Bibelen. Må det ikke være sånn at troende muslimer styrer over Koranen?

— Da er spørsmålet hvilke troende muslimer som skal styre over den boken, når det er der man henter inspirasjon til å drepe andre mennesker. Det er der man henter inspirasjon som gjør at det i dag nesten ikke finnes jødiske institusjoner uten politibeskyttelse i hele Vest-Europa.

  • Aftenposten har i serien «Islam i Norge» intervjuet muslimer, deriblant moskeledere og imamer, om deres syn på islamsk stat og demokrati. Vi laget også en serie artikler om eksmuslimer og frafall fra islam. Og vi har skrevet om at stadig flere unge søker seg til en mer konservativ tolkning av islam.
    - Men tekstene i Koranen og hadithene er skrevet for hundrevis av år siden. Handler det ikke også om hvordan de blir tolket?

— Ja, men her er det et problem som spesifikt er knyttet til islam. Koranen ble langt på vei til etter hvilke behov Mohammed hadde der og da. Det er ganske avslørende med hele religionen. Det er slik denne boken er blitt til, det har gitt dette tolkningsrommet begrensninger, tror jeg.

- Det er jo utrolig mange tolkninger?

— Ja, det er klart det er mange tolkninger. Men hvilke tolkninger er det som har fått makt i sunni-og sjiamoskeer, det er jo det jeg er opptatt av.

- Det er mellom 130.000 og 180.000 muslimer i Norge, anslagsvis, er de ekstreme i flertall?

— Nei, men det er de (ekstreme red.anm.) som har tolkningsmakten i disse moskeene og bevegelsene.

Les religiøse lederes reaksjoner på Storhaugs forslag:

2. Staten skal styre innholdet i muslimske menigheter

STORHAUGS FORSLAG: Stortinget må på banen for å regulere praktiseringen av islam.

Storhaug deler muslimer i to grupper. Hun mener det er greit å være spirituelt troende muslim, "så lenge du respekterer menneskerettighetene, og ikke går rundt med baktanker om at nå skal vi pushe grensene og få mer og mer sharia inn i samfunnet". Hun mener at muslimer som bekjenner seg til Mohammeds tid i Mekka, er våre venner, i motsetning til dem som bekjenner seg til Mohammeds tid i Medina da han ble krigsherre.

— Problemet er når du organiserer islam i moskeer og bevegelser, da er vi med en gang over i lovreligionen islam, sier hun og innrømmer at hun helst hadde sett at Europa på 60-tallet hadde sagt nei til «organisering av islam i moskeer og bevegelser» knyttet til sunni - og sjiamoskeer.

— Man skulle ikke ha tillatt etablering av det, sier hun.

- Men du ramset opp viktige friheter i sted, religionsfrihet var en av dem, og nå vil du frata en del muslimer den friheten som du mener de er en trussel mot?

— Jeg snakker ikke om religionsfrihet, jeg snakker om religiøs frihet opp mot en totalitær ideologi som vokste frem da Mohammed hadde makt i Medina. Den er i hovedsak politisk, ikke spirituell.

Les også om fembarnsmoren Kafiya Ali Hassan (43) som kom til Norge i 2008 som analfabet og nå har fast jobb:

3. Enkelte moskeer stenges. Ingen nye bygges.

Europa må ta en lang pause og ikke etablere flere moskeer på kontinentet vårt, mener Storhaug.

Ifølge Storhaug er det svært enkelt å skille de to gruppene Mekka— og Medina-muslimer fra hverandre. Var det opp til henne, ville hun ha stengt flere moskeer.

— Første steget er en full, ideologisk kartlegging av hvilken islam det er på innsiden, sier hun og mener det er Stortinget som må på banen for å regulere praktiseringen av islam. Konfrontert med at Stortinget ikke styrer liturgien og indre forhold i den norske kirke, svarer hun at islam og kristendommen er «to vidt forskjellige religioner». Hun sier at islam under Mohammeds makt er langt mer poliitikk og juss enn religiøsitet.

— Hvis det er behov for at Stortinget må vedta noen nye lover og forskrifter, så ja, så får de gjøre det da.

- Du ønsker også å stoppe bygging av nye moskeer?

— Ja. Jeg synes absolutt at Europa må ta en lang pause og ikke etablere flere sunni- og sjiamoskeer på kontinentet vårt.

— Hvis man skal sette opp regler om hvem som skal være utenfor og innenfor akseptabel islam, hvem skal definere det? Hvem skal gjøre utsilingen?

— Vi har jo en nasjonalstat, og vi har jo et storting, og vi har en regjering.

- Så, storting og regjering skal sitte og detaljstyre?

— Klart! EU sitter jo og detaljstyrer bøyen på agurkstørrelsen.

4. Forby hijab fra barnehage til universitet

STORHAUGS FORSLAG: Å forby hijab fra og med barnehage til og med universitet. Jødisk kippa (hodeplagg) og kristne kors skal ikke forbys.

Storhaug behandler jødedommen og kristendommen annerledes enn islam fordi hun mener at de to førstnevnte religionene ikke er et demokratisk problem. Hun vil for eksempel forby hijab fra og med barnehage til og med universitet, men jødisk kippa (hodeplagg) og kristne kors skal ikke forbys. Videre vil hun få kartlagt hva barn lærer i koranskoler og begrense barns oppholdstid der.

— Men hvordan skal vi gjøre det?

— Nei, det må politikerne finne ut.

På spørsmål om hun ikke tror på muslimer som står opp mot ekstreme muslimer og internt jobber for å definere islam på sin måte, svarer hun at det ikke er de som dominerer.

- Kan ikke en slik sensur, som du ønsker at norske politikere skal foreta, føre til økte motsetninger og sterkere spenninger?

— Hadde vi gått inn forlengst med solide tiltak for å begrense denne ideologien, hadde det vært mye enklere.

5. Gjerder og militære ved Europas grenser

STORHAUGS FORSLAG: Vi må være åpne for å bruke gjerder og soldater for å vokte Europas grenser

Storhaug sier at hun vil bruke de «midlene som må til» for å stoppe asylanttilstrømmingen til Norge og Europa. Hun er åpen for både bygging av gjerder og bruk av soldater. Asylsøknader skal sendes fra asylsentre i krigsherjede lands nærområder, eller i sentre langs fluktruter.

«Hvis noen likevel tar seg over en grense til Europa, så skal de transporteres tilbake til disse sentrene», sier hun og er helt tydelig på at FNs flyktningkonvensjon må endres fordi den ikke «matcher den nye situasjonen i Europa».

— Det er store folkevandringer vi snakker om, og da mener du at man kan stoppe det ved hjelp av gjerder og militær makt?

— Det høres forferdelig stygt ut det du sier, svarer Storhaug, men trekker følgende parallell:

— Hvis huset er lekk, eller døren funker ikke, låsen er ødelagt, hva gjør du da? Jo, du ringer låsesmeden for å få satt inn ny lås.

6. Vil bare slippe inn et fåtall med vestlige holdninger

STORHAUGS FORSLAG: Å bare slippe inn politiske dissidenter med vestlige holdninger.

De eneste Storhaug vil slippe inn i Norge, er politiske dissidenter i «opposisjon mot despoti». Og de må være for FNs universelle menneskerettigheter.

— Du har omdefinert det å være flyktning til noen som støtter FNs universelle menneskerettigheter?

— Jeg ville ikke formulert det sånn.

- Det var du som sa det, det er derfor vi spør en gang til. Hvem vil du slippe inn?

— Nei, jeg vil ikke slippe inn noen i den forstand. Folk skal hjelpes på disse asylsentrene i nærområdene så de slipper denne menneskesmuglertrafikken.

— Så du vil heller ikke slippe inn politiske dissidenter?

— Jeg tror ikke nødvendigvis at politiske dissidenter vil prøve å komme seg til Europa når de har en leir de kan gå til, og få all den beskyttelse og hjelp de trenger, og så få søknaden behandlet og bli transportert hit.

- Hvis noen flykter fra Taliban i Afghanistan, skal de få komme inn i Norge, da?

— Ja, hvis de har gått gjennom en revolusjon i hodet sitt, er helt anti-Taliban og står på frihetens side og har sett lyset.

- De eneste du vil slippe inn i Norge er frihetsorienterte politiske flyktninger?

— Jepp.

Hun understreker at folk kan komme hit for å arbeide eller studere.

7. Vil betale folk for å reise tilbake dit de kom fra

STORHAUGS FORSLAG: Å tilbyenkelte familier penger for å returnere til sitt opprinnelsesland.

Storhaug foreslår at Staten skal tilby det hun kaller «dysfunksjonelle» familier som har tilhørighet i den islamdominerte verden, penger for å dra tilbake. Hun sikter til familier som i stor grad har verdier i strid med våre frihetsverdier, og som dermed mentalt sett befinner seg i opprinnesleslandet. Hun tror mange, også dem som kom hit for 20–30 år siden, vil ta imot et slikt tilbud.

— Ja, du skal ikke se bort ifra det. Dette med røtter tror jeg vi har hatt litt for lite respekt for.

- Men «dysfunksjonelle» foreldre kan ha fått barn som fungerer bra, går på skole og har jobb, skal de få tilbud om å dra tilbake til foreldrenes opprinnelsesland?

— Hvis barna klarer seg bra, da har vi jo ikke noe problem.

- Er dette noe Norge bør bruke milliarder på?

— Ja, med tanke på velferdsstatens bærekraft til neste generasjon, så tror jeg at Siv Jensens ettermæle hadde blitt godt hvis hun hadde bladd opp noen milliarder.

SJB_4276 copy_doc6odm4eevlya4c10nle6.jpg

Mener politikerne må ta kontroll

Storhaug sier at politikerne må gå inn og ta kontroll over en totalitær ideologi som er i vekst.

— Det kom over en million migranter og asylsøkere til Europa i fjor. Den store majoritet er unge muslimske menn. Hvor mange av dem tror du vil bli frihetssøkende borgere?

Hun mener at løpet allerede ser ut til å være kjørt for Frankrike, og sier at en regjeringsrapport fra i fjor, Radikal generasjon , forteller at landet kan forvente et «ras av jihadister» fra forstedene i tiden fremover.

- Kan vi få et «ras av jihadister» her?

— Alt kan jo skje.

— Så uten tiltakene du skisserer, vil det skje?

— Ja, hvis vi ikke de stopper folkestrømmen inn i Europa.

Avviser at muslimer blir diskriminert

Hun avviser at hun selv kan bli oppfattet som at hun bidrar til konspirasjonsteorier om at Norge er i ferd med å bli overtatt av muslimer som egentlig vil ha et islamsk styresett.

- Men er det ikke også en del innvandrere med muslimsk bakgrunn som blir diskriminert?

— Jeg tror ikke akkurat det. Jeg har gjennom over 20 år sjelden hørt at muslimer føler seg diskriminert.

- Men sosiale medier viser at det er mye negative holdninger til muslimer, innvandrere?

— Tenker du på nettrollene?

- Ja.

— Men jeg kan ikke forholde meg til nettrollene. De kan jo være ute etter hvem som helst.

- Kan religionen, islam, bli en trygg havn i et land hvor muslimer ikke føler seg verdsatt, godtatt?

— De er da verdsatt og godtatt på alle måter. Hvis de kun er spirituelle og dermed frihetsorienterte og er våre venner.