Norge

Ikke overrasket over evaluering

 • Kristine Grue Langset

- Somaliere kommer fra et land i krig med høy analfabetisme. For mange er det en veldig lang vei å gå å bli integrert inn i det norske arbeidslivet, sier Somalia-ekspertene Tore Gundersen og Ada I. Engebrigtsen. ILLUSTRASJON: EIRIK WALLEM FOSSAN /AFTENPOSTEN

 • En stor prosent av somaliere er ukvalifisert for arbeid i Norge. Men mulighetene er der, gode prosjekter for marginaliserte grupper handler om tålmodighet, utholdenhet og trofasthet, ifølge eksperter.

Et prosjekt som skal forsøke å få somaliere i khatbelastede miljøer i Oslo i arbeid, har få resultater å vise til og en rekke utfordringer. Det viser en evalueringsrapport fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), som Aftenposten.no omtalte onsdag. Kun seks av nær 100 deltakere på prosjektet, som har kostet samfunnet ni millioner kroner, har fremdeles en varig jobb.

— Evalueringsrapporten er ikke overraskende. En stor andel av somaliere som er kommet til Norge det siste tiåret er ukvalifisert for arbeid i Norge. De kommer fra et land i krig hvor det er høy analfabetisme og manglende relevant arbeidsliv. For mange voksne somaliere er det en veldig lang vei å gå, sier Ada Engebrigtsen, forsker ved NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Enda et halvgjort og halvgodt prosjekt. Det er det siste denne gruppen trenger. Den har behov for å bli tatt på alvor.
Sosialantropolog og Somalia-ekspert, Tore Gundersen.

- Men derimot er jeg veldig optimistisk på vegne av annengenerasjons somaliere i Norge. Jeg tror mange av dem virkelig vil gjøre seg gjeldende i det norske samfunnet om få år, sier hun.

Skårer dårlig

Sosialantropolog Tore Gundersen har skrevet en rapport på oppdrag fra NOVA om khat-bruk i Norge.

— Vet ikke om det er fastlagt kunnskap at somaliere generelt skårer lavt på integrering og høyt på trygdeytelser, men det er i alle fall et bilde som ofte blir gjort gjeldende for hele gruppa. Som grupper skårer somaliere også dårlig på flere levekårsindikatorer, sier Gundersen.

Mytene om at somaliere kun rekrutteres til drosjene, renholdsarbeidet og hjemmefødsler vil forsvinne.
Sosialantropolog og Somalia-ekspert, Tore Gundersen.

- Integrering er hardt sosial arbeid basert på en grundig analyse. Gode prosjekter for marginaliserte grupper handler om tålmodighet, utholdenhet og trofasthet. Når man kjenner til den kollektive pessimismen i deler av det somaliske miljøet, er dette ekstra viktig, sier han.

Utvidet yrkesperspektiv

Han mener at dersom man nøyer seg med å summere opp de negative og de positive erfaringene, og ikke bygger videre på de erfaringene en har høstet, så fratar en seg selv muligheten for å lykkes.

— Enda et halvgjort og halvgodt prosjekt. Det er det siste denne gruppen trenger. Den har behov for å bli tatt på alvor, sier han.

Dessuten tror Gundersen somaliere, som andre grupper, om få år vil utvide yrkesspekteret.

— Mytene om at somaliere kun rekrutteres til drosjene, renholdsarbeidet og hjemmefødsler vil forsvinne. Det økende utdanningsnivået for kvinner og menn, og enda mer for den yngre generasjonen, vil om ikke lenge gi et helt annet spekter i yrkesvalg, sier Gundersen.

Nye eksempelhistorier

Gundersen sier han ikke vet om noen etnisk gruppe som har et så utstrakt informasjonsnettverk som somaliere.

- Nye og gode eksempelhistoriene blir kjempeviktige for miljøet: En somalisk kjemi-ingeniør, geolog, sykepleier, informasjonsarbeider, elektriker eller lærer vil rekruttere nye arbeidstakere innen disse sektorene, sier Gundersen.

Også Engebritgsen påpeker interessante funn fra NOVAs undersøkelse "Ung i Oslo" fra 2006:

- Her oppgir somaliske unge mindre psykiske plager, større vennekrets og generelt bedre sosial tilpasning enn mange andre grupper, sier Engebrigtsen.

 1. Les også

  Jobb-prosjekt for somaliere med magert resultat

 2. Les også

  - Det sprer seg en praksis om at man uansett kan få penger

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  – Barn truer foreldrene med barnevernet for å slippe grensesetting.

 2. NORGE

  – Foreldrekurs bør bli obligatorisk for flyktninger

 3. NORGE

  Hun var 15 år og analfabet da hun kom til Norge fra Somalia. Hun ble gift, fikk fem barn og skilte seg. Så tok hun grep.

 4. NORGE

  Sanner mener NAV bommer: – Det har vært kurs-bonanza.

 5. NORGE

  – Foreldre som ikke møter på foreldremøter, bør få hjemmebesøk av læreren

 6. NORGE

  Skole i særklasse: Har egne foreldremøter på somali