Vil orientere Stortinget

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) sier hun vil orientere Stortinget om det som har skjedd ved Nordlandssykehuset i Bodø.

– Med alle de sakene som nå er kommet, ser jeg grunn til å orientere helse og omsorgskomiteen på Stortinget, sier Strøm-Erichsen til NRK.

Helseministeren er sjokkert etter nye avsløringer av feilbehandling ved sykehuset og sier at det er åpenbart behov for bedre kontroll.

Sykehusdirektør Eivind Solheim beklager utfallet av de to operasjonene der friske pasienter har fått fjernet organer. Han sier sykehuset gjennomgår interne systemer og internkontrollen for å finne ut om noe kan forbedres.

– Rutiner må hele tiden oppdateres og presiseres. Alle vi som har vært involvert i dette skal nå gjennomgå sakene, sier han.

Fagdirektør Jan Norum ved Helse Nord sier de to pasientene aldri skulle vært operert i Bodø. Det må ha vært en kommunikasjonssvikt, sier Norum.

I alt 16 operasjoner ved sykehuset skal nå gransket av Helsetilsynet.