Norge

Nye koronalettelser kan komme til uken

Det lettes på restriksjonene i mange kommuner.

De siste dagene er det lettet på koronarestriksjoner i 55 kommuner i Norge. Til uken kan det bli flere lettelser.

  • NTB

Smitteutviklingen har vært svakt nedadgående de siste ukene. Fra 15. mars er R-tallet beregnet til å være 0,86.

51 Viken-kommuner samt Gran kommune i Innlandet, ble satt under tiltaksnivå A – det strengeste – 16. mars.

I 20 Viken-kommuner som har hatt høyt smittetrykk, videreføres de strengeste regionale tiltakene. Det omfatter store kommuner som Asker, Bærum, Drammen, Moss, Fredrikstad og Sarpsborg. Disse kommunene må nå leve med svært inngripende tiltak sammenhengende i minst seks uker.

Lettelser og opphevinger

Men 19 kommuner i Viken, samt seks kommuner i Vestfold og Telemark, har i helgen gått fra tiltaksnivå A til B som følge av mindre smitte.

Og en rekke småkommuner i Viken, samt Gran kommune i Innlandet, får tiltakene helt opphevet, opplyste regjeringen lørdag. Det kommer i tillegg til opphevelsene for ti kommuner i Nordland fredag.

Smittesituasjon på Haugalandet er stabilisert etter å ha vært på det strengeste tiltaksnivået siden 16. mars. De regionale tiltakene oppheves nå helt for syv kommuner også her, opplyser regjeringen.

Mulige lettelser til uken

Tirsdag går de nasjonale tiltakene ut. Like før påske ble det innført blant annet skjenkeforbud, karantenehotell etter unødvendige utenlandsreiser, råd om maks to på besøk og en ny tometersregel på nasjonalt nivå.

Det er ventet at regjeringen kommer med en oppdatering om tiltakene mandag eller tirsdag. Trolig vil mange av tiltakene videreføres, mens det kan bli lettelser på andre områder.

I tillegg går de strenge tiltakene i Oslo ut onsdag, men det er ventet at disse i stor grad blir videreført.

Les mer om

  1. Koronaviruset