Her skjedde dødsulykkene

<iframe src="http://media.aftenposten.no/mm/2009/11/24-ulykker/" scrolling="no" height="900" width="800" frameborder="0"></iframe><br></br> Bare 14 av 236 dødsulykker i fjor skjedde på motorvei.

Den mest illevarslende trenden fra fjoråret, var økningen i dødsulykker med ungdom involvert.Antallet omkomne mellom 18 og 25 år økte fra 43 i 2007 til 71 i fjor. Den typiske dødsulykken for denne gruppen er utforkjøringer, i mange tilfeller kombinert med høy fart.

Les også

Slik skal ferske sjåfører stemples

— Vanskelig å nå frem

Leder for trafikksikkerhet i Vegvesenet, Finn Harald Amundsen, er også bekymret for at endel dropper sikkerhetsbeltet. - 41 prosent av de omkomne i bil i fjor brukte ikke belte, sier Amundsen til Aftenposten.no. Ifølge Amundsen bruker drøyt 93 prosent av norske sjåfører belte. Spørsmålet er hvordan man skal få enda flere til å gjøre det. - Det er en fast kjerne som er vanskelig å nå. De bruker ikke bilbelte, de kjører for fort, og noen av dem ruser seg, sier han. I fjor døde totalt 255 personer i trafikken, mot 233 personer i 2007.

Flest utforkjøringer

Her er noen nøkkeltall fra undersøkelsen av samtlige dødsulykker på norske veier i fjor:

  • Bare 14 av de 237 dødsulykkene skjedde på motorvei.
  • 38 prosent av dødsulykkene skjedde ved utforkjøringer.
  • 33 prosent var møteulykker.
  • Mer enn 60 av ulykkene – en av fire – skjedde i soner med fartsgrense på 50 eller lavere.
  • Rundt 40 av 237 dødsulykker skjedde i tettbygd strøk.
    Norge har i dag 27 mil med motorvei klasse A, det vil si firefelts motorvei. - Motorveiene har midtdeler som tar bort møteulykkene. I tillegg er sideterrenget tilpasset farten, og de fleste utforkjøringene får da ikke så store konsekvenser, sier Finn Harald Amundsen.

Dobbel prikkbelastning?

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa skal vurdere en haug med forslag for å bedre sikkerheten på norske veier. Flere av dem gjelder de unge sjåførene:Dobbel prikkbelastning kan være aktuelt, slik at unge sjåfører mister førerkortet raskt hvis de kjører uansvarlig.Også selve førerprøven kan få en ansiktsløftning, så ferske sjåfører står bedre rustet til å møte utfordringene i trafikken. I tillegg blir unge sjåfører trolig pålagt å kjøre med en grønn «L»

Tirsdag «tryggest»

Ifølge statistikken fra Vegvesenet var søndag den ukedagen med flest dødsulykker i fjor. Av de nesten 240 dødsulykkene, skjedde 38 på en søndag. Den minst belastede dagen var tirsdag, med 27 dødsulykker. — At det var tirsdag i fjor, er nok tilfeldig. Men helgedagene ligger ofte høyt. Ungdomsulykkene skjer helt klart oftest i helgene, sier Amundsen. Fakta om konsekvensene av å kjøre for fort, finner du her på nettsidene til Statens vegvesen. Dødsulykker i trafikken som politiet senere får bekreftet er selvmord, tas ut av statistikken til Vegvesenet. Dette utgjør om lag fire prosent av dødsulykkene i Norge.