Norge

Pandemiøvelse avlyst på grunn av pandemi

Det er bedre å bruke nøkkelpersonell på den reelle situasjonen enn på en øvelse, mener Helsedepartementet. Her settes en dose vaksine mot svineinfluensaen. Foto: TERJE BENDIKSBY/SCANPIX

Da svineinfluensaen slo til, droppet myndighetene årets store beredskapsøvelse. Den skulle handle om nettopp håndteringen av en pandemi.

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Ifølge Justisdepartementet (JD), som har ansvaret for å gjennomføre årlige krisehåndteringsøvelser, er den ønskede effekten uansett oppnådd. Helsemyndigheter og andre har fått faktisk trening i å takle hundretusenvis av syke og potensielt syke nordmenn.

Det er de virkelig store smellene Norges offentlige og private aktører skal trenes i å håndtere under de årlige Sivile Nasjonale Øvelsene (SNØ). Selve gjennomføringen står Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for. I fjor handlet det om datasammenbrudd, året før om storflom.

Bestemt i 2007.

I februar varslet JD regjeringsapparatet og andre om at det i år skulle øves i pandemihåndtering – i å takle at et stort antall nordmenn er syke, samtidig.

Karianne Seim i rednings— og beredskapsavdelingen i Justisdepartementet opplyser at temaet for øvelsene blir bestemt for fire år om gangen. Valget av pandemi ble gjort i 2007.

Hun legger ikke skjul på at man ble temmelig overrasket da svineinfluensaen begynte å ta liv i Mexico, og faren for en faktisk pandemi var et faktum i april–mai.

Avblåste alt.

SNØ avholdes normalt om høsten. I stedet for å fremskynde pandemiøvelsen valgte departementet allerede i mai å stanse hele prosessen. Nå, i november, har Statsministerens kontor og resten av regjeringsapparatet fått skriftlig beskjed om at det ikke blir noen øvelse. «Grunnet utbrudd og håndtering av influensa A H1N1», som det heter.

«Hovedmålet for SNØ 2009 var en styrket nasjonal beredskap mot konsekvensene av en pandemi. Iverksatte tiltak og pågående prosesser omkring håndtering av utbruddet av influensa A H1N1 har medført at beredskapen mot et stort arbeidsfravær grunnet en pandemi er vesentlig styrket i Norge. Dette var også hovedmålet for SNØ 2009», heter det.

Og videre: «På bakgrunn av den utviklingen vi nå ser, kan det imidlertid bli svært vanskelig å gjennomføre øvelsen på grunn av den store aktiviteten i forbindelse med håndteringen av pandemien.»

Øistein Knudsen er direktør for Regjeringens krisestøtteenhet. Han opplyser at DSB i sin nasjonale sårbarhets- og beredskapsrapport fra 2007 sa at det burde øves på pandemi i Norge.

Knutsen påpeker at helsemyndighetene tidligere har deltatt i pandemiøvelser i regi av EU, senest i 2007–2008. I tillegg har en rekke kommuner øvet «vaksinasjonsproblematikk».

–Men viser ikke problemene som har oppstått, at man kunne vært bedre forberedt på pandemien?

–Å øve samtidig som man håndterer en pandemi, blir litt dobbelt opp. Nå har det blitt et naturlig fokus på arbeidet med planene for å håndtere en pandemi, sier Knutsen.

–Det tok måneder før tallet på syke i Norge fikk et visst omfang. Hadde man ikke tid til å gjennomføre en øvelse og dermed stille bedre forberedt?

–Vi valgte å la folk håndtere øvelsen fremfor å planlegge, sier Knudsen, som for øvrig henviser til Helsedepartementet.

Bedre enn øvelse.

–Det er ingen dramatikk i at øvelsen avlyses. Det er viktig å få med seg at pandemien ble varslet i april. Helt siden da har vi brukt ressursene våre til å håndtere den. Pandemien har gitt oss en reell utfordring som ingen øvelse kunne gitt oss, sier underdirektør Else Andersen i Helsedepartementets administrasjonsavdeling.

Les også

  1. Døde etter å ha fått influensavaksine

  2. Samler kunnskap om alvorlig influensasyke

  3. Canada stoppet influensa-vaksiner

  4. Mann i 30-årene døde av svineinfluensa

Les mer om

  1. Helse